/ Kiem Nieuws

RSS

IPO wil prestatieafspraken met regionale omroep

dinsdag 07 december 2010 / Redactie / geen reacties

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) wil prestatieafspraken maken met regionale omroepen om meer sturingsmogelijkheden te krijgen. Het IPO zegt dit aan de vooravond van overleg met minister Marja van Bijsterveldt (CDA) over de toekomst van het publieke mediabestel.

Samenwerking
De minister schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat zij samen met het IPO wil onderzoeken of regionale en landelijke omroepen vergaand moeten samenwerken en integreren of dat de volledige verantwoordelijkheid bij de provincies moet blijven. Integratie van landelijke en regionale omroepen zou grote inhoudelijke voordelen opleveren en een uitgelezen kans zijn op een efficiëntere inrichting van het publieke mediabestel. Het vraagstuk raakt volgens de minister aan de kerntaken van de provincie.

Aangepaste Mediawet
Het omroepbeleid valt nu onder het Rijk, maar de financiering van regionale omroepen ligt bij de provincie. Over anderhalf jaar zou er een aangepaste Mediawet moeten liggen. Daarvoor wil de minister samen met het IPO onderzoeken wat het beste model is voor de toekomst.

Prestatieafspraken
In het overleg met de minister, dat in de komende maanden zal plaatsvinden, willen de provincies meer ruimte bij de uitvoering bedingen. "We willen prestatieafspraken kunnen maken met regionale omroepen". Op maandag 13 december bespreekt de minister de uitgangspunten voor het mediabeleid uit haar brief met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Mediabegroting.

Bron: Binnenlandsbestuur/Broadcast Magazine

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  ______       __  __   _____   ___  
\ \\ / // /_  _//   ___  \ \\/ //  / ___//  / _ \\ 
 \ \/ //  -| ||-   /  ||  \ ` //  \___ \\ | / \ || 
 \ //   _| ||_  | [] ||  | ||   /  // | \_/ || 
  \//   /_____//  \__ ||  |_||  /____//  \___// 
  `   `-----`   -|_||  `-`'  `-----`   `---`  
             `-`