Welkom op de website van voormalig FNV KIEM.

Op 11 juni jl. hebben de leden van FNV KIEM besloten de vereniging te splitsen; waarbij de kunstsectoren de nieuwe Kunstenbond vormen en de overige sectoren opgaan in de FNV, onder de naam FNV Media & Cultuur. Voor nieuws en contactgegevens verwijzen we u naar de nieuwe bonden, voor het archief van FNV KIEM kunt u nog op de oude site terecht.