/ Kiem Nieuws

RSS

Groen licht voor fusieplan FNV Zelfstandigen

maandag 20 juni 2016 / Redactie / geen reacties

De vernieuwing en versterking van de FNV krijgt steeds meer vorm. Vrijdag jl. stemde het Ledenparlement van de FNV in met de start van het fusietraject bij FNV Zelfstandigen. De Ledenraad van FNV Zelfstandigen had op 8 juni 2016 al ingestemd. De belangen van de gehele groep zelfstandigen zijn te groot en te belangrijk om versnipperd te behartigen. Daarom wordt een gecoördineerde belangenbehartiging voor én met alle zzp-leden van de FNV, waar mogelijk via de sectorale benadering en waar nodig bovensectoraal.
Door de fusie wordt de expertise en kennis van FNV Zelfstandigen toegankelijk voor alle leden van de FNV, ook voor werknemers die hun dienstverband combineren met een eigen bedrijf. Directeur Josien van Breda is blij met het besluit van het Ledenparlement: “De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om een integrale visie, waarbij groepen werkenden niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Wij gaan ons inzetten om de positie van de zzp’er op de arbeidsmarkt te verbeteren Misschien wel het belangrijkste is dat de individuele dienstverlening aan onze leden verbeterd wordt. We kunnen veel beter inspelen op sectorale ontwikkelingen en ook gaan we meer regionaal werken. Bovendien worden al onze diensten toegankelijk voor hybride zzp’ers”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   _____  _  _  __  __  ______ 
 / ____||  / _ \\  / ___|| | || | || \ \\ / // /_  _// 
/ //---`' / //\ \\ | // __  | || | || \ \/ //  -| ||- 
\ \\___  | ___ ||| \\_\ || | \\_/ ||  \ //   _| ||_ 
 \_____|| |_|| |_|| \____//  \____//   \//   /_____// 
 `----` `-`  `-`  `---`   `---`    `   `-----`