/ Kiem Nieuws

RSS

Er komt een Popnota!

vrijdag 10 juli 2015 / Redactie / geen reacties

Minister Bussemaker komt met een Nota over Popmuziek. Dat is een van de conclusies na het Tweede Kamer debat dat werd afgerond op 2 juli jl..

De nota is het gevolg van een motie van Ouwehand (PvdD) die constateerde dat er in het advies van de Raad voor Cultuur nauwelijks aandacht voor popmuziek was. Die nota zal een integraal beeld moeten geven van ‘alles waar artiesten/ondernemers in de popsector mee te maken krijgen’.

De integrale visie wordt gewenst om de positie van popmuziek te versterken. Bij de nota zullen de ministeries van OCW, EZ en V&J betrokken zijn. Hopelijk krijgt popmuziek hiermee de plek binnen het cultuurbeleid en elders die het verdient. Op dit moment valt het zowel bij cultuur (te economisch) als bij Economische Zaken (is cultuur) buiten de aandacht.

FNV KIEM / BV POP maakt onderdeel uit van de Popcoalitie, een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties in de pop- en dancesector. En wij zullen ons best doen de positie van muzikanten/artiesten en muziekauteurs voldoende onder de aandacht te krijgen.

Moties over Muziekexport en Promotie/Marketing van popmuziek aangehouden
In het najaar zal een speciaal overleg volgen over popmuziek. Daar zal ook de inhoud van twee andere moties worden besproken die daarom werden aangehouden. Het gaat daarbij over muziekexport (via te verwachten meevallers bij het Fonds Podiumkunsten). En een motie voor een voorziening voor promotie/marketing van Nederlandse artiesten in het buitenland omdat ze buiten reguliere ondernemerssteun vallen.

Cultuureducatie
Kunst-/cultuureducatie is voor veel BV POP-leden van belang omdat ze zelf lesgeven bij een muziekschool of in het particuliere circuit maar ook omdat een brede cultuureducatie een grote bijdrage levert aan het ontwikkelen van de ‘culturele en creatieve competenties’ van jonge mensen. Die daarmee eerder geneigd zullen zijn zelf naar festivals en optreden te gaan en misschien ook zelf wel muziek te gaan maken.

Ondanks het grote belang dat (in woord) wordt gehecht aan cultuureducatie zien wij de gemeentelijke subsidies binnen de cultuureducatie alleen maar fors afnemen met alle gevolgen voor de werkgelegenheid, werkzekerheid (velen worden gedwongen zzp’er) en inkomen in dat deel van de sector.

Het is daarom goed nieuws dat de Tweede Kamer aan de Minister heeft gevraagd een ‘overkoepelend referentiekader’ voor cultuureducatie te ontwikkelen. Dit moet een gemeenschappelijk houvast bieden voor een samenhangend, weloverwogen beleid dat niet alleen het onderwijs maar ook het lokale voorzieningenniveau beslaat. In het najaar komt Paul Schnabel trouwens ook met een advies over kennis en vaardigheden waarover leerlingen in het basisonderwijs ‘moeten beschikken’. Lees hier de tekst van alle moties

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ _   ______  ______  _  _   ______  __  __ 
 | \| || /_  _// /_  _// | || | || /_  _// \ \\/ // 
 | ' ||  -| ||-  `-| |,- | || | ||  | ||   \ ` // 
 | . ||  _| ||_   | ||  | \\_/ ||  _| ||   | ||  
 |_|\_|| /_____//  |_||  \____//  /__//    |_||  
 `-` -`  `-----`   `-`'   `---`  `--`    `-`'