/ Kiem Nieuws

RSS

Omroepwerkgevers niet akkoord met resultaat sociale regeling in cao

donderdag 04 juni 2015 / Redactie / geen reacties

De omroepwerkgevers hebben tot verrassing van de vakbonden besloten dat zij niet akkoord gaan met de afspraken die samen zijn gemaakt over een sociale regeling in de cao.

Deze sociale regeling was bedoeld om enerzijds een regeling te hebben voor de verwachte reorganisaties bij de regionale omroepen en anderzijds om een regeling te hebben die in een flexibele en veranderende arbeidsmarkt voldoende zekerheid kan leveren voor de medewerkers die moeten afvloeien.

Werkgevers komen terug op afspraak
De sociale regeling is voor zowel tijdelijke contracten als vaste contracten. FNV KIEM stond op het punt deze regeling, die strikt genomen een wijziging van de cao inhoudt, aan haar leden voor te leggen, maar de werkgevers waren ons helaas voor.

De werkgevers komen nu terug op de afspraak om voor alle medewerkers met een contract (bepaalde of onbepaalde tijd) dezelfde financiële regeling te laten gelden. Ook de manier waarop de vergoeding wordt opgebouwd en waarmee recht wordt gedaan aan de onzekere positie van medewerkers met een contract voor bepaalde tijd (dienstjaren tot 35 tellen voor een maand) wordt door werkgevers van tafel geveegd. FNV KIEM is zeer teleurgesteld over deze ommezwaai.

Teleurstellend
Martin Kothman, bestuurder bij FNV KIEM: “Dat we verbaasd en teleurgesteld zijn, is een understatement. Vorige week hebben we na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een regeling die recht doet aan de verschillende groepen medewerkers bij de publieke omroep. Daarbij hebben we de werkgevers ook een perspectief geboden op een reële overeenkomst inzake de uitbreiding van de nieuwe ketenbepaling, die geldt bij tijdelijke contracten conform de Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli aanstaande van kracht wordt. We kunnen er niet bij dat werkgevers deze met moeite tot stand gekomen afspraken zomaar aan de kant schuiven. Nu hebben we en geen sociale regeling en geen oplossing voor de flexibele contracten. "

Onduidelijkheid voor tijdelijke werknemers
Tegelijkertijd worden we in de praktijk wel geconfronteerd met tijdelijke contracten, die vooruitlopend op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, niet meer worden verlengd. Dat is jammer omdat we graag voor de tijdelijke medewerkers duidelijkheid wilden scheppen over hun werk in de (nabije) toekomst. Ook bij de regionale omroepen, waar als gevolg van bezuinigingen van het kabinet Rutte II en daaruit voortkomende reorganisaties 150 tot 180 banen moeten verdwijnen, blijft de onduidelijkheid hierdoor voortduren. En ook met het oog op de positie van de omroepmedewerkers in de regio hebben we binnen de cao-besprekingen prioriteit gegeven aan het tot stand komen van een sociale regeling.”

Maandag 8 juni om 18.00 uur overleggen FNV KIEM, NVJ en CNV Media opnieuw met de werkgevers en de bonden gaan dan uiteraard proberen tot een goed cao-akkoord te komen. Een cao- akkoord waarvan FNV KIEM denkt dat dit op draagvlak onder onze leden kan rekenen.

Reageren op dit bericht kan via secretariaat-cbb@fnv-kiem.nl t.a.v. Martin Kothman.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen Publieke Omroep

  vrijdag 20 november 2015

  Bij de meeste omroepen zijn reorganisaties en/of fusies aangekondigd als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I en Rutte II. De totale bezuiniging op de publieke omroep van 250 miljoen kost 1000 arbeidsplaatsen. Daarnaast bezuinigt de overheid vanaf 2015 nog eens tweehonderd miljoen euro op de publieke omroep. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  ______  ______  ______   _____  
 /_____// /_  _// /_  _// /_  _// |   \\ | ___|| 
 `____ `  -| ||-  `-| |,-  -| ||- | -- // | ||__  
 /___//   _| ||_   | ||   _| ||_ | -- \\ | ||__  
 `__ `   /_____//  |_||  /_____// |______// |_____|| 
 /_//   `-----`   `-`'  `-----` `------`  `-----` 
 `-`