/ Kiem Nieuws

RSS

Aanvullende afspraken in sociaal plan Sanoma

vrijdag 31 januari 2014 / Redactie / geen reacties

Vakbondsleden bij Sanoma hebben nog tot maandagochtend 3 februari 9 uur de tijd om hun stem uit te brengen over het sociaal plan.  Overleg met de directie heeft ook de laatste vragen opgehelderd over boventalligheid, de 60-plusregeling en wat er gebeurt als iemand zelf een baan vindt.


Anne Jan de Graaf, bestuurder FNV KIEM: “Afgelopen woensdag hebben we een bijeenkomst gehouden over het sociaal plan. Werknemers hadden daar nog een aantal terechte vragen. Daarmee zijn we meteen naar de directie gestapt. Wat mij betreft hebben we daar goede aanvullende afspraken kunnen maken.”


Het overleg met Sanoma heeft de volgende aanvullingen opgeleverd op het sociaal plan:


Boventalligheid op termijn
Sanoma geeft aan dat minder dan 40 medewerkers te maken gaan krijgen met boventalligheid op termijn. Dit betekent dat zij te horen zullen krijgen dat zij op een latere datum boventallig gaan worden. Ongeveer 2 maanden voor deze feitelijke boventalligheid wordt de arbeidsmarktanalyse uitgevoerd. De medewerker moet ook dan binnen 2 weken na de uitkomst van de arbeidsmarktanalyse een keuze maken voor direct vertrek of van-werk-naar-werk. Als je kiest voor van werk van werk, gaat de opzegtermijn lopen vanaf het moment van boventalligheid.


Voorbeeld: je hoort op 1 maart dat je op 1 november boventallig gaat worden. Tot die tijd ben je gewoon in dienst en blijf je je werkzaamheden verrichten. Dan zal begin september de arbeidsmarktanalyse worden afgenomen. Na de uitkomst hiervan maak je een beslissing voor direct vertrek of van-werk-naar-werk. Bij direct vertrek ben je de eerste dag van de maand nadat je de vaststellingsovereenkomst hebt getekend uit dienst. Bij van-werk-naar-werk doorloop je eerst de opzegtermijn en dan pas ga je uit dienst. Dit is dezelfde situatie als bij mensen bij wie de boventalligheid op korte termijn ingaat.


Als je ander werk weet te vinden vóór de datum van feitelijke boventalligheid, zou je niets mee krijgen. We hebben alsnog met Sanoma afgesproken dat in dat geval je alsnog de oude kantonrechtersformule met factor c=0,4 ontvangt. In bovenstaand voorbeeld is dat in de periode tussen 1 maart en 1 november. Als je kiest voor het van-werk-naar-werk-traject en je krijgt een andere baan in die periode, geldt de regeling voor ‘Ander werk gedurende van-werk-naar-werk’.


Ander werk gedurende van-werk-naar-werk
Voor medewerkers die kiezen voor het van-werk-naar-werk-traject en gedurende de opzegtermijn (dus voor einde dienstverband) een andere baan weten te vinden, zouden eerst niet in aanmerking komen voor de ontslagvergoeding. Met Sanoma hebben we nu afgesproken dat in deze situatie medewerkers alsnog de ontslagvergoeding ontvangen ter hoogte van de oude kantonrechtersformule met factor c=0,65. De resterende opzegtermijn komt te vervallen - deze krijg je niet uitgekeerd.


60+ regeling
In de 60+ regeling zoals Sanoma deze wilde toepassen, werd de aanvulling op IOW gestopt op de leeftijd van 65 jaar. Gezien echter de ontwikkelingen op pensioengebied en het verschuiven van de pensioenleeftijd, vinden wij dit een onwenselijke situatie. Medewerkers zouden dan in de periode dat zij 65 worden en de leeftijd dat ze AOW krijgen, enkel maar de pensioenuitkering vanuit het pensioenfonds ontvangen. Medewerkers zouden dan met een AOW-gat kunnen komen te zitten.


We hebben daarom afgesproken dat de tekst zoals deze is opgenomen in de cao BTU en cao PU wordt gevolgd. Deze gaat uit van de pensioengerechtigde leeftijd en is gekoppeld aan de ingangsdatum AOW. Om dan niet de situatie te krijgen dat medewerkers meer dan hun huidige salaris ontvangen, is afgesproken dat de uitgekeerde pensioenrechten van de aanvulling worden afgetrokken.


Concreet: een medewerker van 60 jaar en ouder komt in deze regeling als je 60 jaar of ouder bent op de datum van ontslag. Na ontslag ontvang je een aanvulling op de WW-uitkering. Heb je nog geen ander werk gevonden en heb je de WW doorlopen, kom je in de IOW (de bijstandsregeling voor ouderen). Tot 65 jaar ontvang je naast de IOW een aanvulling tot 70% van je laatst verdiende salaris. Vanaf 65 jaar tot de datum waarop de AOW ingaat ontvang je een pensioenuitkering vanuit de pensioenregeling, IOW en een aanvulling op deze regelingen tot 70%. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd ontvang je AOW en pensioen; de aanvulling vanuit Sanoma komt dan te vervallen.
De aanvulling wordt gekapitaliseerd en als een bedrag ineens uitgekeerd bij einde dienstverband.


Overige punten
Er was nog wat onduidelijkheid over de lengte van het begeleidingstraject en het budget voor begeleiding en scholing. Afgesproken is om als termijn van het begeleidingstraject gemiddeld 6 maanden op te nemen. Voor iedereen zal deze individueel worden bepaald vanuit de arbeidsmarktanalyse en het plan van aanpak met het begeleidingsbureau.
Voor scholing en begeleiding wordt een gemiddeld budget opgenomen van €5.000,00. De benodigde scholing en begeleiding wordt vanuit de arbeidsmarktanalyse individueel bepaald. Vanuit het budget kan de benodigde scholing en begeleiding worden gefinancierd.


Stemming
Omdat we zo snel duidelijkheid en overeenstemming hebben bereikt met Sanoma, hebben we besloten de stemming niet te verlengen. Dit betekent dat met deze extra informatie de leden hun stem over het sociaal plan tot uiterlijk maandagochtend 3 februari 9.00 uur kunnen uitbrengen op www.fnvkiem.nl/stemmen.
 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Sanoma

  maandag 17 februari 2014

  Sanoma heeft in november 2013 een forse reorganisatie aangekondigd. Bij het Finse uitgeversconcern verdwijnen in Nederland vermoedelijk 500 van de 1600 arbeidsplaatsen. De precieze gevolgen voor het personeel worden pas in de loop van volgend jaar duidelijk. De meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot Sanoma en de reorganisatie zijn hier terug … Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   _____   _____   ___   __  __   ___  
|   \\ | ___|| / ___||  / _ \\  \ \\/ //  / _ \\ 
| -- // | ||__  | // __  / //\ \\  \  //  / //\ \\ 
| -- \\ | ||__  | \\_\ || | ___ || / . \\ | ___ ||
|______// |_____|| \____// |_|| |_|| /_//\_\\ |_|| |_||
`------`  `-----`  `---`  `-`  `-` `-` --` `-`  `-`