/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Kabinet past zzp-plannen aan maar neemt zorgen zzp’ers niet weg

woensdag 18 september 2013 / Redactie / geen reacties

Het kabinet is gevoelig gebleken voor de stormen van protest over de bezuinigingen op de zelfstandigenaftrek, omdat zzp’ers fors worden geraakt door de combinatie van bezuinigingen en de crisis.

In de miljoenennota is opgenomen dat op de ondernemersfaciliteiten 300 miljoen in plaats van 500 miljoen wordt bezuinigd. En waar het regeerakkoord nadrukkelijk de mogelijkheid noemde de zelfstandigenaftrek af te schaffen, spreekt de miljoenennota alleen nog over versoberen. De al eerder uitgelekte bijstelling is dus bevestigd. Dat is goed nieuws en een mooi resultaat voor iedereen die heeft bijgedragen aan de actie www.blijfjijzzper.nl

Zorgen niet weggenomen
Toch zijn de zorgen niet weggenomen, wat resteert is bezuiniging van de zelfstandigenaftrek van 300 miljoen. Worden de kabinetsplannen gevolgd, dan wordt de zelfstandigenaftrek gekort met 15% tot 20%. Ook de argumentatie van het kabinet klopt niet. Het doel van het kabinet is meer evenwicht in de belastingheffing tussen ondernemers en werknemers. Dat is veel te eenzijdig. Belastingheffing bestaat voor een groot deel ook uit sociale premies en moet in samenhang met sociale zekerheid worden bezien. Als je de waarde daarvan meeneemt in de berekening, hebben zzp’ers geen voordeel maar juist een nadeel ten opzichte van werknemers.

Volgend jaar meer duidelijkheid
Nadere uitwerking van de plannen heeft staatssecretaris Weekers voor zich uitgeschoven. Het kabinet biedt het eerste kwartaal van 2014 meer duidelijkheid. Er ligt namelijk een koppeling tussen de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek en de mogelijke invoering van een winstbox. Onder druk van de Tweede Kamer is afgedwongen dat hiervoor een zorgvuldige doorrekening van de gevolgen is vereist.

Protest gaat door
Dat punt hebben wij ook gemaakt en zullen we blijven maken: je kunt niet snijden in de zelfstandigenaftrek, zonder de creatieve industrie hard te raken. Wat de winstbox aangaat, leidt uitstel wat ons betreft naar afstel. Over de bezuiniging op de zelfstandigenaftrek is het laatste woord nog niet gezegd: de keuze om maar 300 miljoen op zzp’ers te bezuinigen is net zo mager onderbouwd als de oorspronkelijke gedachte om zzp’ers voor 500 miljoen te korten.

Peter van den Bunder
Bestuurder Zelfstandigen FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  __  _   ___        _  _  
| || | || /_  _// | || | ||  / _ \\   ___  | || | || 
| || | ||  -| ||- | '--' || / //\ \\  /  || | || | || 
| \\_/ ||  _| ||_ | .--. || | ___ || | [] || | \\_/ || 
 \____//  /_____// |_|| |_|| |_|| |_||  \__ || \____// 
 `---`  `-----` `-` `-` `-`  `-`   -|_||  `---`  
                       `-`