/ Kiem Nieuws

RSS

Overleg achterban na eindbod werkgevers over omroepbreed sociaal plan

woensdag 07 april 2010 / Redactie / geen reacties

De afgelopen maanden is veelvuldig overleg geweest tussen vakorganisaties (FNV KIEM, NVJ en CNV Media) en werkgevers over een omroepbreed sociaal plan. Directe aanleiding is uiteraard de grote wijzigingen die met ingang van september zullen worden ingevoerd. Maar uiteindelijk is het de bedoeling een document neer te leggen dat ook enige toekomstbestendigheid heeft. Dus is het sociaal plan ook van groot belang voor medewerkers die werken bij organisaties die in september niet terug gaan in zendtijd en budget.

Na al die tijd praten en onderhandelen zijn partijen tot de conclusie gekomen dat een omroepbreed sociaal plan op dit moment niet haalbaar is. Belangrijk punt daarbij is het al dan niet meetellen van de dienstjaren bij andere omroepen. De vakorganisaties hanteren daarbij de stelling dat het de manier van contracteren is die het noodzakelijk maakt dat medewerkers van en ene naar de andere omroep moeten gaan. De werkgevers zijn daarmee dus verantwoordelijk voor deze carrousel. En daar moet erkenning voor komen in het sociaal plan. Maar er zijn meer geschilpunten. In bijgevoegd schema staan de geschilpunten. Let wel: het betreft hier het definitief bod!

Zoals je ziet zijn er nog forse verschillen. Verschillen die ons inziens niet zonder slag of stoot overbrugbaar zijn. En het betreft hier een eindbod van werkgeverszijde, dus heeft onderhandelen op dit moment geen zin.

Graag willen de vakorganisaties FNV KIEM, NVJ en CNV Media met hun leden in gesprek over de nu te ondernemen stappen. Het is volgens ons van groot belang dat er een gedegen sociaal plan komt voor de publieke omroepen. Een plan dat ons niet alleen helpt door de lastige tijd die te wachten staat in het kader van de nieuwe concessieperiode, maar een plan dat ook gebruikt kan worden als de Rijksoverheid bezuinigingseisen in Hilversum op tafel legt.

Vandaar dat wij je graag willen uitnodigen voor een gezamenlijke ledenvergadering. Om iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, zijn er twee verschillende tijdstippen en locaties gekozen.

dinsdag 13 april, om 19.30 uur
in de Media Academie,
Heideheuvel Mediapark

of

vrijdag 16 april, om 12.00 uur
in het Net 3 gebouw,
vergaderzaal op de 5e etage

Het is van groot belang dat je tijd vrijmaakt om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Maar ook dat je collega’s oproept aanwezig te zijn. We zullen namelijk goed moeten bespreken of we vast willen houden aan een omroepbreed sociaal plan of dat we in moeten zetten op regelingen per omroep.

Bijlage info Publieke Omroepen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _____   ______  ______   ___  
| || | ||  / _ \\ | __ \\  /_  _// /_____//  / _ \\ 
| || | || / //\ \\ | | \ ||  -| ||-  `____ `  / //\ \\ 
| \\_/ || | ___ ||| |__/ ||  _| ||_  /___//  | ___ ||
 \____// |_|| |_|||_____//  /_____// `__ `  |_|| |_||
 `---`  `-`  `-` -----`  `-----`  /_//   `-`  `-` 
                     `-`