/ Kiem Nieuws

RSS

Openbare zitting FNV KIEM vs TMG op 12 september

woensdag 20 juli 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM en CNV Media hebben eind 2010 de Telegraaf Media Groep voor de rechter gedaagd over het ‘akkoord aanpak bovenmatigheid’. In dit akkoord is door TMG en haar centrale ondernemingsraad vastgelegd dat de salarissen worden bevroren van (grafische) medewerkers die ‘bovenmatig‘ verdienen.

Bovenmatig wil zeggen: meer dan 110 procent van het maximum van de cao-schaal waarin zij vallen. De vakorganisaties zijn het om procedurele- en inhoudelijke redenen niet eens met de in het akkoord vastgelegde afspraken.

Gevolgen
Medewerkers die onder het akkoord vallen hebben al te maken met de gevolgen ervan. Zo is bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering voor drukkers, in de vorm van een dertiende maand, afgeschaft en zijn de ploegentoeslagen bevroren.

De formele procedure is door FNV KIEM en CNV Media eind november 2010 formeel gestart. In eerste instantie ging het om een procedure tegen de Raad van Bestuur van TMG door de beide vakbonden samen met drie individuele werknemers.

Partijen
Sinds mei is de centrale ondernemingsraad (cor) van TMG partij naast de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad (or) van de Rotatiedrukkerij heeft zich in het juridische conflict aan de kant van de bonden geschaard. Verzoeken daartoe van beide partijen (in januari) zijn door de rechter ingewilligd.

FNV KIEM betreurt de stap van de centrale ondernemingsraad van TMG. Die is nu de tegenstander van de bonden geworden. Terwijl het medezeggenschapsorgaan normaal gesproken de natuurlijke partner is. FNV KIEM hadden zijn pijlen van het begin af aan gericht op de Raad van Bestuur, de werkgever.

Openbaar
De volgende stap in deze tijdrovende procedure is er een die alle werknemers van TMG direct aangaat. Op 12 september om 9.30 uur is een openbare zitting van de rechtbank in Amsterdam. Die zitting is openbaar. Dat betekent dat TMG-werknemers, als direct betrokkenen, hierbij aanwezig mogen zijn.

In augustus volgt hierover meer informatie, maar zet deze datum vast in je agenda.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___   __  _   _____   _____   ______ 
 / ___//  / _ \\ | || | || | ___|| / ____|| /_  _// 
 \___ \\ / //\ \\ | '--' || | ||__  / //---`'  -| ||- 
 /  // | ___ ||| .--. || | ||__  \ \\___   _| ||_ 
 /____// |_|| |_|||_|| |_|| |_____|| \_____|| /_____// 
`-----`  `-`  `-` `-` `-`  `-----`  `----`  `-----`