/ Kiem Nieuws

RSS

Algemene ledenvergadering Buma/Stemra

maandag 23 mei 2011 / Redactie / geen reacties

Buma/Stemra is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws en helaas niet positief. Daar kunnen en zullen de rechthebbenden terecht niet blij mee zijn.

Maandag 23 mei vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Dit is met name voor alle stemgerechtigden natuurlijk een heel belangrijk moment om daadwerkelijk enige invloed uit te oefenen op het beleid van jullie rechtenorganisatie.

FNV KIEM roept haar leden die stemrecht hebben op om naar deze ledenvergadering te komen. 

Er zijn aan aantal voorstellen die van belang zijn.

Flexo-voorstellen
De voorstellen om de aansluitcontracten te versoepelen (Flexgo-voorstellen) zijn zeker voor de grote groep jonge componisten van belang. Voor het geval zij de mogelijkheid willen hebben om zelf te kiezen of ze willen dat Buma hen representeert, of niet.Een afwijzing van deze voorstellen zou de modernisering van Buma, die niet snel gaat, vertragen.

Onafhankelijk voorzitter
Verder is er voorstel dat de mogelijkheid opent om een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Een van de problemen binnen Buma is dat de uitgevers een te dominante positie in het bestuur hebben. Een onafhankelijke voorzitter zou een begin kunnen zijn om meer evenwicht in de bestuurlijke beslissingen te krijgen.

Stemmen op BV Pop-bestuurders
BV Pop-bestuurders Hans Kostermans en Bert Ruiter zijn voorgedragen als kandidaten voor het bestuur. Het is van belang dat jullie op deze kandidaten stemmen.

maandag 23 mei 2011 inloop vanaf 10.00 uur
NH Grand Hotel Krasnapolsky
Dam 9 te Amsterdam

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
       ___   _ __  _____  _____   ______ 
  ___   / _ \\  | |/ // | ___|| | __ \\  /_  _// 
  /  || | / \ || | ' //  | ||__  | | \ ||  -| ||- 
 | [] || | \_/ || | . \\  | ||__  | |__/ ||  _| ||_ 
  \__ ||  \___//  |_|\_\\ |_____|| |_____//  /_____// 
  -|_||  `---`  `-` --` `-----`  -----`  `-----` 
   `-`