/ Kiem Nieuws

RSS

Cultuursector: tijd voor een nieuw cultuurbeleid

maandag 04 april 2011 / Redactie / geen reacties

De cultuursector heeft op dinsdag 29 maart een voorstel voor een nieuw cultuurbeleid gepubliceerd. Dit staat beschreven in de notitie, getiteld: ‘Minder waar het kan, beter waar het moet; een pleidooi voor een andere rol van de overheid’.

Meer ruimte voor publiek
In het nieuwe cultuurbeleid komt meer ruimte voor het publiek: culturele organisaties verstevigen en vergroten hun publieke belang. De rol van de overheid wordt aangescherpt: het beleid moet worden gebaseerd op het bewaken van pluriformiteit, het garanderen van de toegankelijkheid en het stimuleren van innovatie.

De samenwerking tussen de overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties wordt versterkt. De vraag naar cultuur wordt gestimuleerd, belemmeringen voor ondernemerschap worden weggenomen en het instrumentarium wordt uitgebreid met investeringssubsidies en fiscale faciliteiten.

Geen handleiding voor de bezuinigingen

De partners onderstrepen dat het stuk geen ‘handleiding voor de bezuinigingen’ is. De visie is ontwikkeld voor de lange termijn: ook zonder bezuinigingen zou een herziening nodig zijn. De aangekondigde bezuinigingen zijn disproportioneel en brengen de sector grote schade toe; de sector pleit daarom nog steeds voor proportionele bezuinigingen.

Tafel van Zes
De cultuursector is verenigd in de Tafel van Zes, een samenwerkingsverband van FNV KIEM/ de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Federatie Cultuur, de publieke cultuurfondsen, de sectorinstituten, Kunsten ’92 en de Cultuurformatie.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de zes partners verreweg het grootste deel van de cultuursector. Het gemeenschappelijke voorstel is uniek: een dergelijke brede samenwerking is nog niet eerder voorgekomen. De cultuursector wil hiermee een invloed uitoefenen op de politiek en het debat over de aangekondigde bezuinigingen.

- Minder waar het kan, beter waar het moet - Visiedocument Tafel van Zes
- Toelichting van FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert
- Kunstsector heeft voor het eerst één visie (NRC Handelsblad Digitale editie 29 maart 2011)
- Kunstsector heeft voor het eerst één visie (NRC Handelsblad 29 maart 2011 platte tekst)
-Blog: Visiedocument Tafel van Zes net een bevalling
- Memo n.a.v. bespreking visiedocument in sectorraad Kunsten
- Persbericht vakgroep Theater

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   _____  _____   ______  _ _   _____  
| || | || | ___|| | __ \\  /_  _// | \| || | ___|| 
| || | || | ||__  | | \ ||  -| ||-  | ' || | ||__  
| \\_/ || | ||__  | |__/ ||  _| ||_  | . || | ||__  
 \____//  |_____|| |_____//  /_____// |_|\_|| |_____|| 
 `---`  `-----`  -----`  `-----`  `-` -`  `-----`