/ Kiem Nieuws

RSS

Tafel van Zes streeft naar kwalitatief cultureel bestel

vrijdag 04 februari 2011 / Redactie / geen reacties

Samen met vijf andere vertegenwoordigers uit de kunstensector denkt FNV KIEM na over voorwaarden die minimaal nodig zijn voor een gezonde kunst- en cultuursector. Het overleg is een reactie op de kabinetsplannen om jaarlijks 200 miljoen te bezuinigen op kunst- en cultuur. De zogenoemde Tafel van Zes is een culturele denktank die de cultuursector een warm hart toedraagt. 

Minimumeisen
De Tafel van Zes doet een poging om minimumeisen te formuleren voor een nieuw en zo sterk mogelijk bestel en wil graag bereiken dat de bezuinigingen de sector zo min mogelijk verzwakken. Begin maart 2011 presenteren zij een stuk waarin de contouren worden geschetst voor een ander stelsel. Dat is ruim voor de Raad voor Cultuur advies gaat uitbrengen aan staatssecretaris Zijlstra.

Positie van de makers belangrijk
De Tafel van Zes denkt na over wat de minimale criteria moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert:  “Voor FNV KIEM is belangrijk dat in die criteria ook een voorwaarde is opgenomen over de positie van de makers”, zegt Hubert. “Zo vindt FNV KIEM dat alleen subsidie toegekend mag worden aan instanties die voldoen aan criteria van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.”

“Een gezelschap of een theater dat subsidie aanvraagt moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat het de cao toepast op zijn werknemers, dat hun rechtspositie goed is geregeld, dat ze een fatsoenlijk contract hebben en ze een marktconform salaris verdienen.”

Goede ontslagregelingen
Goede ontslagregelingen zijn ook belangrijk voor FNV KIEM. Als er door €200 miljoen aan bezuinigingen gezelschappen zullen worden opgeheven leidt dat tot veel banenverlies. FNV KIEM vindt dat er op sectoraal niveau goede afspraken moeten worden over afvloeiing en mobiliteit. Hubert: “Verlies van werkgelegenheid is geen kwestie tussen een individuele werkgever en een individuele werknemer. Er moet op sectoraal niveau perspectief komen voor makers die met ontslag bedreigd worden. Ook dit is een hard punt voor ons.”

Begin maart 2011 verschijnt er een uitgebreid artikel in het KIEM-nieuws over dit onderwerp.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _   _____   ___   ______   ___  
 |__ // | || | ||  / ___//  / _ \\ |   \\  / _ \\ 
  / //  | || | ||  \___ \\ / //\ \\ | -- // / //\ \\ 
 / //__ | \\_/ ||  /  // | ___ ||| -- \\ | ___ ||
 /_____|| \____//  /____// |_|| |_|||______// |_|| |_||
 `-----`  `---`  `-----`  `-`  `-` `------` `-`  `-`