/ Kiem Nieuws

RSS

Principeakkoord cao AUB

donderdag 06 januari 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is na de achterbanbijeenkomst op 7 december jl. een principeakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao voor het Amsterdams Uitburo. Wat hebben wij afgesproken?

Looptijd
1 jaar van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. 

Loonstijging
Voor 2011 is overeengekomen dat er geen percentuele loonstijging wordt toegepast. 

Waarnemingstoeslag
De arbeidsongeschikte waarnemende medewerker, ontvangt geen waarnemingstoeslag. 

Reiskostenvergoeding
• Aanvulling op lid 1 en 2 van artikel 43: “Reizen vanwege woon-werk door buiten Amsterdam werkzame medewerkers wordt van woonplaats tot eerste halte standplaats vergoed”. Deze aanpassing geldt alleen voor medewerkers die vanaf 1 januari 2011 in dienst treden.
• Aanvulling artikel 43 met het volgende lid 11: “Medewerkers met een min-maxcontract krijgen reiskosten vergoed per declaratie, met inachtneming van de bestaande, in de CAO genoemde maxima en beperkingen.” 

Aanvullingen en wijzigingen inzake artikel 45: declaratie theater- en museumbezoek
• Plaatskaartenregeling
- Recensies binnen 5 werkdagen
- Kaarttoeslagen maken onderdeel uit van het door de medewerker te declareren bedrag
- Nettovergoeding ook voor stafleden
- Doel wordt als volgt geformuleerd: doel van de regeling is deskundigheidsbevordering die van medewerkers werkzaam in de cultuursector buiten werktijden mag worden verwacht.
- Formulering wordt toegevoegd: de leidinggevende kan sturen in het verbreden van het cultuurbezoek van de medewerker, waarop de plaatskaartenregeling van toepassing is.
• Cineville
 Toevoeging van de volgende vergoedingsvarianten:
- een volledige vergoeding van de Cineville-pas voor de medewerker die intensief gebruik maakt van de pas;
- medewerkers die minder vaak naar de film gaan, hoeven geen Cineville-pas aan te schaffen, maar kunnen in plaats daarvan hun toegangskaarten declareren. 

Personeelsdossiers
Werkgever zegt toe dat de personeelsdossiers zullen worden bijgewerkt, waarbij gegevens over opleiding en gevolgde cursussen worden opgenomen.
Werkgever onderzoekt of voor bepaalde medewerkers ook een EVC wordt aangevraagd (registratie eerder verworden competenties).

Leden van FNV KIEM kunnen tot en met 13 januari 2010 over dit principeakkoord stemmen via www.fnv-kiem.nl/stemmen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____   _____   ____   _____   ______  _____  
 | _ \\  | ___|| | _ \\  | ___|| /_  _// | ___|| 
 | |_| || | ||__  | |_| || | ||__   | ||  | ||__  
 | . //  | ||__  | . //  | ||__   _| ||  | ||__  
 |_|\_\\  |_____|| |_|\_\\  |_____|| /__//   |_____|| 
 `-` --`  `-----`  `-` --`  `-----`  `--`   `-----`