/ Kiem Nieuws

RSS

Raad voor Cultuur bezorgd over uitgangspunten cultuurbeleid

donderdag 09 december 2010 / Redactie / geen reacties

De Raad voor Cultuur maakt zich grote zorgen over de veelheid van maatregelen en het tempo waarin de bezuinigingen worden doorgezet in de cultuurbegroting van het Rijk. De uitgangspunten die staatssecretaris Zijlstra in zijn beleidsbrief noemt, kunnen volgens de Raad de komende jaren ernstige nadelige gevolgen voor het cultuurbeleid hebben.

Onherstelbare schade
Het is niet uit te sluiten dat eerdere keuzes van het kabinet, zoals over de verhoging van de btw en de forse korting op het Muziekcentrum van de Omroep, samen met de aangekondigde bezuinigingen onherstelbare schade toebrengen aan de cultuursector. Ook vraagt de Raad zich af of de inhoudelijke beleidsvoornemens van de staatssecretaris gerealiseerd kunnen worden met deze bezuinigingen. Dit schrijft de Raad vandaag in een reactie op de beleidsbrief van de staatssecretaris. 

Culturele infrastructuur
De Nederlandse culturele infrastructuur is een dynamisch, fijnmazig geheel van activiteiten, functies, instellingen en voorzieningen. Ook internationaal zijn de Nederlandse kunst en cultuur prominent aanwezig en versterken zij de positie van ons land. Met die infrastructuur moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan. 

Nieuwe subdidieperiode
In het voorjaar van 2011 brengt de Raad zijn advies uit over de nieuwe subsidieperiode. In dat advies zal de Raad een schets geven van een mogelijk nieuwe basisinfrastructuur en in beeld brengen waar de bezuinigingsgrenzen liggen. Voor dit advies stelt de Raad een commissie in waarin ook externe deskundigen vertegenwoordigd zijn.

Brief Raad voor Cultuur

Bron: cultuur.nl

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______  ______   ___   ____   _  _  
| | | || /_  _// |   \\  / _ \\  | _ \\ | || | || 
| |/\| ||  -| ||- | -- // / //\ \\ | |_| || | || | || 
| /\ ||  _| ||_ | -- \\ | ___ || | . // | \\_/ || 
|_// \_|| /_____// |______// |_|| |_|| |_|\_\\  \____// 
`-`  `-` `-----` `------` `-`  `-` `-` --`  `---`