/ Kiem Nieuws

RSS

Nu 11, maar straks 350 miljoen!

woensdag 22 september 2010 / Redactie / 3 reacties

In de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting is er voor 18 miljoen aan incidentele bezuinigingen in de kunst & cultuursector opgenomen. Meest in het oog springend is het beperken van de matchingsregeling tot 5 miljoen over 2011, de helft van het budget dat beschikbaar gesteld zou worden om instellingen te belonen meer eigen inkomsten te verwerven. Naast de incidentele bezuinigingen

Voor de jaren 2012-2013 staat vooralsnog wel 10 miljoen voor de matchingsregeling opgenomen. De innovatieregeling vindt in 2011 geen doorgang en dat bespaart 3 miljoen euro. Uit de indicatoren blijkt dat een kleiner deel van de instellingen in de Basisinfrastructuur de eigen inkomstennorm haalt. Over de periode 2005-2008 was dit nog 85% van de instellingen. In 2009 is dit aantal teruggelopen tot 76%. Verder worden de programma's Cultuur & Economie en Cultuur & ICT voor een bedrag van 2 miljoen opgeschort.

Projectsubsidies en eenjarige instellingssubsidies gekort
Tenslotte wordt er 1 miljoen gekort op projectsubsidies en eenjarige instellingssubsidies. Hiermee wordt in totaal een bedrag van 11 miljoen bezuinigd. Naast de bezuinigingen wordt een bedrag van 7 miljoen uit de begroting 2010 ingezet voor 2011. Het betreft een bedrag van 3 miljoen dat bedoeld was voor incidentele subsidies en een vrijval van 4 miljoen door de vertraging die de planvorming en bouw van het Nationaal Historisch Museum heeft opgelopen. Over 2010 liepen culturele instellingen overigens al een bedrag mis van 27.3 miljoen euro door het niet uitkeren van de loon- en prijscompensatie over dat jaar.

Echte bezuinigingen komen nog
“Bedragen die ons niet echt verrassen,” zegt FNV KIEM-voorzitter Joke Hubert. “Dit kabinet bezuinigt op potjes met geld die nog uitgegeven moeten worden en op investeringen die nog moeten plaatsvinden. Dat heeft op de korte termijn geen echte consequenties voor de makers en uitvoerders van kunst & cultuur. Maar alle signalen wijzen erop dat de echte bezuinigingen in het nieuwe regeerakkoord naar verwachting wel eens 350 miljoen kunnen zijn! Deze 350 miljoen is opgenomen in bezuinigingen over verschillende departementen. Zo weten we dat bij Sociale Zaken de Wwik ter discussie staat en dat er op de kunst & cultuursector 220 miljoen bezuinigd gaat worden.”

http://www.stopculturelekaalslag.nl/ 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • maandag 22 november 2010 / F.H. Lugt

  De nu geplande bezuinigingen zijn een schandaal, een culturele samenleving onwaardig. Wat je weggooit, krijg je nooit meer terug. We zullen het nog jaren merken, lang nadat er weer een regering met een behoorlijk cultuurbeleid zit.

 • maandag 22 november 2010 / Anneke van Baalen

  kunst is belangrijk voor iedereen!!!

 • maandag 22 november 2010 / Anneke van Baalen

  laat a.u.b. de kunst belangrijk zijn, het is zo nodig!!!!

 
 _  _   _____   _____   ___   _  _  _  _  
| | | || | ___|| / ___||  / _ \\ | || | || | || | || 
| |/\| || | ||__  | // __  / //\ \\ | || | || | || | || 
| /\ || | ||__  | \\_\ || | ___ ||| \\_/ || | \\_/ || 
|_// \_|| |_____|| \____// |_|| |_|| \____//  \____// 
`-`  `-` `-----`  `---`  `-`  `-`  `---`   `---`