/ Kiem Nieuws

RSS

Bevriezingsbesluit thuiskopieregeling doorgedrukt

maandag 16 augustus 2010 / Redactie / geen reacties

Nog voor de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer gelegenheid heeft gekregen om tijdens het zomerreces te reageren op de veronderstelling dat al hun vragen nu afdoende zijn beantwoord, is het omstreden Besluit tot bevriezing van de thuiskopieregeling in het Staatsblad verschenen. De goedkeuring van dit Besluit lag nog bij de Eerste Kamer in een zogenaamde ‘nahangprocedure’.

De minister heeft niet meer afgewacht of zijn veronderstelling juist was dat de Eerste Kamer tevreden was gesteld met zijn antwoorden. Dit, terwijl uit deze antwoorden juist blijkt dat de reden waarom de minister eerder het thuiskopiestelsel heeft bevroren, achterhaald is.

Deze maatregel brengt grote schade toe aan de belangen van kunstenaars en de culturele sector. De zogenaamde ‘bevriezing’ heeft de afgelopen jaren reeds gezorgd voor een daling van de vergoeding met ruim 10 miljoen euro, terwijl verdere substantiële daling aannemelijk is. Door de bevriezing van de Thuiskopieregeling blijven de nieuwe dragers, zoals MP3 en MP4 spelers en harddiscrecorders, buiten de bestaande heffingsregeling. Omdat de dragers waarop wel heffingen geheven worden (zoals (re)writable cd's en dvd's) steeds minder vaak verkocht worden, lopen de inkomsten van de musici en acteurs hard terug.

Uit berekeningen blijkt dat zij in de loop van de afgelopen vier jaar de schade voor rechthebbenden € 78 miljoen bedroegen. Dit bedrag loopt dus steeds verder op. De opstelling van onze regeling staat daarmee haaks op die van ons omringende landen, waarin de i-pods en harddiscrecorders wel in een soortgelijke regeling zijn opgenomen. FNV KIEM heeft met NORMA en de Ntb eerder een procedure gevoerd tegen de Staat (lees meer), maar die procedure werd in juni jl. verloren. Het kabinet wil af van deze heffingen en naar een verbodsrecht. FNV KIEM ziet daar echter niets in. Voor de rechthebbenden betekent dat absoluut een verslechtering ten opzichte van een heffingssysteem.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____   ______   ___   ______  __  __ 
 /_  _// | ___|| /_  _//  / _ \\  /_____// \ \\/ // 
 `-| |,-  | ||__   | ||  / //\ \\ `____ `  \ ` // 
  | ||  | ||__   _| ||  | ___ || /___//   | ||  
  |_||  |_____|| /__//  |_|| |_|| `__ `    |_||  
  `-`'  `-----`  `--`   `-`  `-` /_//    `-`'  
                     `-`