/ Kiem Nieuws

RSS

Nieuwe cao Kunsteducatie 2016-2017

dinsdag 05 juli 2016 / Redactie / geen reacties

Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk (namens werkgevers) en FNV KIEM (vanaf 1 juli ‘Kunstenbond’), AVV en Ntb (namens werknemers) zijn op 16 juni 2016 gekomen tot een akkoord over de cao Kunsteducatie.

De cao Kunsteducatie wordt toegepast in vrijwel alle kunstencentra en muziekscholen in Nederland en heeft een bereik van ca. 8.000 medewerkers. De looptijd is van 30 juni 2016 tot en met 31 december 2016. De cao is vóór 1 juli 2016 aangemeld bij het ministerie van SZW. Partijen beoogden de huidige cao Kunsteducatie, welke afloopt op 1 juli 2016, zonder inhoudelijke wijzigingen te verlengen tot en met 31 december 2016.

Door wijzigende regelgeving was echter aanpassing op onderdelen vereist; uitgaande van een grotendeels ongewijzigde cao zijn er op enkele punten afspraken gemaakt voor deze verlengingsperiode. Zo is er een uitzondering geformuleerd op de ketenbepaling ten aanzien van docenten, en wordt er een sectorale ontslagcommissie in het leven geroepen die een afwijkende ontslagvolgorde mogelijk maakt.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   _____        ___   ______  __  __ 
| || | || | ___||  ____   / _ \\ |   \\ \ \\/ // 
| '--' || | ||__  |  \\  | / \ || | -- //  \ ` // 
| .--. || | ||__  | [] ||  | \_/ || | -- \\  | ||  
|_|| |_|| |_____|| | __//  \___// |______//  |_||  
`-` `-`  `-----`  |_|`-`   `---`  `------`   `-`'  
           `-`