/ Kiem Nieuws

RSS

Brief aan Tweede Kamerleden ivm overleg van morgen

woensdag 01 juni 2016 / Redactie / geen reacties

In verband met het Algemeen Overleg van donderdag 2 juni heeft FNV KIEM-bestuurder Martin Kothman vandaag onderstaande brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. Het Algemeen Overleg van morgen kan o.a. gaan over de arbeidsmarkt en het onlangs uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur, dat grote consequenties heeft voor het orkestenbestel en de daarbinnen werkzame musici.
 

Geachte leden van de Tweede Kamer,

De minister heeft laten weten het orkestenbestel met rust te willen laten. Het moet zich nog herstellen van de ingrijpende bezuinigingen in 2013. De adviezen van de Raad voor Cultuur op het terrein van de symfonische muziek zijn echter opnieuw een klap in het gezicht van de musici en andere orkestmedewerkers die alle zeilen bij hebben moeten zetten om de bezuinigingen te verwerken. Het publiek wordt met artistieke kwaliteit bediend, voor educatie wordt gezorgd met een groot bereik, en waar mogelijk wordt, zij het met tegenslagen, ondernemend en efficiënt gewerkt.

Als “beloning” daarvoor worden de musici nu opnieuw bedreigd met een fors verlies aan werkgelegenheid, als gevolg van een voorgestelde fusie (20 fte banenverlies is de schatting) en een herschikking van gelden. Als gevolg daarvan zullen de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden nog verder verslechteren. Het ergst is nog dat deze uitgebrachte adviezen van de raad minder en geen betere muziek opleveren en zeker niet bijdragen aan het herstel en de verbetering van publieksbereik in de regio’s Oost en Zuid Nederland. Schade wordt aangericht aan de kwetsbare muzikale infrastructuur van de betrokken landsdelen.

Dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald: geen fusie in Oost Nederland maar investeringen in versterking van de orkesten in Arnhem en Enschede. In het zuiden blijven twee standplaatsen met twee evenwaardige orkestkernen in plaats van een. Dat bedient het publiek in de oostelijke en zuidelijke provincies beter. In het westen zal het residentie orkest een extra impuls moeten krijgen ipv een verschuiving (dus bezuiniging ) van Rotterdam naar Den Haag. De orkesten en koren sector staat oa vanwege de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de grote werkdruk, die onder meer voort komt uit de bezuinigingen die deels gecompenseerd zijn door een grotere inzetbaarheid van de musici, voor grote problemen.

Problemen die nu moeten worden aangepakt en geen uitstel dulden tot 2021. Dus geen bestelherziening, ook niet in 2019, maar gerichte investeringen in mensen, dat is wat de sector nodig heeft.

Graag tot nadere toelichting bereid,

Martin Kothman

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______       __  __  _____   ___  
| || | || /_  _//   ___  \ \\/ // |__ //  / _ \\ 
| || | ||  -| ||-   /  ||  \ ` //   / //  | / \ || 
| \\_/ ||  _| ||_  | [] ||  | ||   / //__  | \_/ || 
 \____//  /_____//  \__ ||  |_||  /_____||  \___// 
 `---`  `-----`   -|_||  `-`'  `-----`  `---`  
             `-`