/ Kiem Nieuws

RSS

Reactie van de vakgroep Klassieke Muziek op het advies van de Raad voor Cultuur

donderdag 19 mei 2016 / Redactie / geen reacties

Vanuit de vakgroep klassieke muziek een eerste reactie op het advies van de Raad voor Cultuur dat vandaag (19 mei 2016) is verschenen.

FNV KIEM is verbijsterd over het advies van Raad voor Cultuur, dat de bond ondoordacht en kortzichtig vindt met betrekking tot de voorgestelde fusie van het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest in 2019. De meerwaarde van een fusie, namelijk goede klassieke muziekproducties voor een nieuw en breder publiek, is met deze fusie absoluut geen zekerheid en eerder een risico voor de musici en het publiek in Oost Nederland. Een fusie zal ook de financiële en organisatorische problemen die door de bezuinigingen van het kabinet Rutte I zijn ontstaan niet oplossen. Met een orkestvoorziening in Oost-Nederland die kan rekenen op een subsidie van 8,5 miljoen Euro als aan de voorwaarden voor een fusie wordt voldaan, kan de basis symfonische taak en spreiding van klassieke muziek in dit landsdeel niet overeind gehouden worden.

Te groot speelgebied
Het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest zijn met hun publieksgerichte en vernieuwende activiteiten gericht op regionaal publiek en reikt daarmee tot in de haarvaten van de regionale muzikale infrastructuur. Een te groot speelgebied dat na een fusie gaat ontstaan, zal niet bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen om in de regio een kwalitatief hoogwaardige muziekvoorziening in stand te kunnen houden met een groot en cultureel belangwekkend bereik.

Orkestensector met rust laten
Daarom zou op basis van de ingediende plannen door de afzonderlijke orkesten een versterking van de afzonderlijke posities van het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest meer voor de hand hebben gelegen. Het wekt bevreemdend dat juist in deze, toch al flink gekwetste sector en voor deze regio, de raad inzet op schaalvergroting, terwijl juist de samenwerking en ontwikkeling van de regionale cultuur door diezelfde Raad essentieel wordt gevonden voor de toekomst van de culturele sector. De bond vindt dat minister Bussemaker dit deel van het advies van de raad niet moet overnemen waarvan ze al sinds haar aantreden heeft gezegd dat de orkestensector met rust moet worden gelaten.

Herstellen
Rust die nodig is om zich te kunnen herstellen van de ingrijpende bezuinigingen (tot wel 35%) van het kabinet Rutte I. Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten moeten juist nieuwe kansen krijgen om van die ingrijpende bezuinigingen te herstellen, waar de markt en het meer ondernemende karakter van de bedrijfsvoering onvoldoende in staat zijn gebleken om de bezuinigingen (al) geheel op te vangen. Met het aandringen op een fusie in 2019 wordt een rem gezet op de positieve ontwikkelingen die deze orkesten, los van alle post-bezuinigingsproblemen, ook doormaken.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _ __   ___  __  __   ___  
| \ / ||  / _ \\  | |/ //  / _ \\ \ \\ / //  / _ \\ 
| \/ || | / \ || | ' //  | / \ || \ \/ //  / //\ \\ 
| . . || | \_/ || | . \\  | \_/ ||  \ //  | ___ ||
|_|\/|_||  \___//  |_|\_\\  \___//   \//  |_|| |_||
`-` `-`  `---`  `-` --`  `---`    `   `-`  `-`