/ Kiem Nieuws

RSS

Blij met meer geld voor muziekonderwijs

woensdag 29 oktober 2014 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is blij dat er de komende jaren meer geld komt voor muziekonderwijs op de basisschool. Minister Bussemaker maakte eind vorige week bekend dat er 25 tot 50 miljoen euro beschikbaar komt.
 

Tanja Schrijver, bestuurder kunst- en cultuureducatie van de bond: “Ik ben blij dat uit Den Haag eindelijk weer signalen komen dat kunst en cultuur belangrijk zijn, juist ook voor onze kinderen. Het is een investering in de toekomst als we mensen op jonge leeftijd in contact brengen met allerlei kunst- en cultuurvormen, en vooral ze leren musiceren of zelf iets maken. En in onze achterban bevinden zich veel musici en componisten, die wat ze kunnen heel graag overdragen aan nieuwe generaties.”

 

Joop van den Ende
Minister Bussemaker heeft met Joop van den Ende en het Oranje Fonds afgesproken dat ze gaan samenwerken om het muziekonderwijs op school een stevige impuls te geven. Het ministerie trekt er tot 2020 € 25 miljoen voor uit. Van den Ende zet zich samen met private partijen in om ook € 25 miljoen bijeen te brengen en een campagne te starten. Het Oranje Fonds spant zich in om het programma Kinderen Maken Muziek de komende drie jaar voort te zetten.


Er is groot draagvlak in de samenleving voor meer en beter muziekonderwijs. 85 procent van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen op school in aanraking komen met muziek. Daar staat tegenover dat maar 11 procent van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten voelen zich vaak niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Het is niet dat zij geen muziek willen geven, ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas.


Met het extra geld kunnen scholen de deskundigheid van mensen die voor de klas staan vergroten. Daarnaast kunnen zij samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Kinderen kunnen zich zo op muzikaal en kunstzinnig vlak ontwikkelen.


Scholen kunnen samen met culturele instellingen hun plannen indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____  __  _   ___   ______   ___  
 /_  _// | ___|| | || | ||  / _ \\ |   \\  / _ \\ 
 `-| |,-  | ||__  | '--' || / //\ \\ | -- // / //\ \\ 
  | ||  | ||__  | .--. || | ___ ||| -- \\ | ___ ||
  |_||  |_____|| |_|| |_|| |_|| |_|||______// |_|| |_||
  `-`'  `-----` `-` `-` `-`  `-` `------` `-`  `-`