/ Kiem Nieuws

RSS

Heftige discussies tijdens downloaddebat

vrijdag 28 mei 2010 / Redactie / 1 reactie

Op donderdagmiddag 27 mei 2010 vond in De Balie het Downloaddebat plaats. Aanleiding was het plan om downloaden uit illegale bron te verbieden en de Thuiskopieheffing op blanco cd's en dvd's af te schaffen. Is handhaving van zo'n verbod mogelijk en wenselijk? Of moet juist ook al het filesharen en uploaden op internet worden vrijgelaten? En moeten er juist meer heffingen komen, bijvoorbeeld op MP3 spelers en op internetabonnementen? Auteursrecht op internet: wordt het 'heffen' of 'handhaven', of allebei, of geen van beide? Wat willen de belanghebbenden? Wat wil de politiek? Wat kan internationaal-juridisch?

Deelnemers debat
Bij aanvang van het debat kwamen aan het woord:
• Ot van Daalen (Bits of Freedom)
• Tim Kuik (Brein)
• Leah Postma (Consumentenbond)
• Erwin Angad-Gaur (Platform Makers, waarvan FNV KIEM deel uitmaakt)
• Niels Aalberts (EHPO, voorheen manager van Kyteman) 

 De inleidingen werden op juridisch realiteitsgehalte gecheckt door prof. Hugenholtz, die dit op droge en geestige wijze deed, en waarvan de inhoud kort gezegd was: het auteursrecht zit verankerd in zoveel internationale verdragen en richtlijnen, dat er niet heel veel snelle en makkelijke mogelijkheden zijn.

WEL mogelijk zijn:

-          een wettelijke beperking op het auteursrecht introduceren ten behoeve van. remixen
-          downloaden toestaan met een vergoeding daartegenover
-          verbod op downloaden
-          collectieve licenties uitgeven met betrekking tot down- en uploaden (en zijn dan geen wettelijke regels nodig)
-          strenger straffen
-          3 strikes out regeling

Politici
Na de uiteenzetting van Hugenholtz was het de beurt aan de politici. Aanwezig waren
• Fred Teeven (VVD)
• Nicolien van Vroonhoven (CDA)
• Mariko Peters (GroenLinks)
• Arda Gerkens (SP)
• Samir Allioui (Piratenpartij)
• Judith Swinkels (D66) 
• Matijn van Dam (PvdA)

Ontluisterend debat
Dit deel van het programma was enigszins ontluisterend omdat de sprekers: 
- niet gehinderd bleken door een behoorlijke kennis van zaken over het onderwerp
- zich een overduidelijke spreekbuis toonde van diverse lobbies
- op grond van een ideologisch droombeeld niet ontvankelijk bleken voor praktische oplossingen
- gewoon niet leken te willen betalen
- vonden dat ‘de industrie’ maar tot een aardig verdienmodel moet zien te komen.

De consequentie van deze laatste zienswijze is in elk geval dat de makers van auteursrechtelijk beschermde werken (en bezitters van naburige rechten) de komende tijd (en wie weet hoe lang dat nog duurt…) de hen rechtmatige toekomende billijke vergoedingen voor een steeds groter deel wel op hun buik kunnen schrijven.

Inkomen artiesten loopt verder terug 
De praktijk is dat de artiesten hun inkomen als gevolg van het downloaden al jaren steeds verder zien teruglopen, mede omdat er op de nieuwe dragers geen heffingen zitten. En of die heffingen nu op dragers zitten, en/of op apparaten, en/of (uiteindelijk) in het internetabonnement dat maakt niet zoveel uit. Daarnaast heeft FNV KIEM niet echt de indruk dat het (wanneer?) ontstaan van een breed en divers legaal aanbod waarvoor betaald moet worden, het vrij en gratis downloaden eenvoudig voor 80% zal terugdringen. Want dat was de suggestie: ‘als dat aanbod er in voldoende mate en tegen een billijke vergoeding komt, dan stappen mensen vanzelf over naar het legale aanbod’. En dan een verbod invoeren voor de laatste 20%, maar niet echt handhaven want dat leidt tot problemen met betrekking tot de privacy.... Bovendien blijft in dit model de entertainmentindustrie het winnen van de makers. Want de zwakke schakel zit hem in de onderhandelingspositie van de individuele maker ten opzichte van. de producent.

Eerlijk stelsel
FNV KIEM zal zich blijven inzetten om te komen tot een stelsel dat artiesten en rechthebbenden geeft waar ze recht op hebben (een billijke vergoeding), en dat hoeft downloaden en de privacy van internetgebruikers niet in de weg te zitten. Het afkopen door middel van heffing(en) is wat ons betreft een eenvoudige en praktische oplossing. En er zijn uitstekende en rechtvaardige (en door makersorganisaties mede gecontroleerde!) organisaties die heel wel in staat zijn die bedragen rechtvaardig en goedkoop te verdelen.  Maar dan moet er vanuit de gebruikers/consumenten wel de bereidheid zijn om te betalen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 28 mei 2010 / Azonata

  - gewoon niet leken te willen betalen

  Dit is een bijzonder subjectieve en gekleurde opvatting die absoluut niet te herkennen is in dit debat. Alle deelnemers aan het debat waren meer dan bereid om zich in te zetten voor alternatieve betaalstructuren, die zowel de producent als de consument eer aan doen. Geen enkele partij stuurde aan op 'gratis' beschikbaarheid van informatie, er werd juist gesproken van 'vrije' beschikbaarheid. Hiertussen zit een groot verschil dat cruciaal is om de essentie van de discussie te begrijpen.

 
  _____   ___   _____   _____  __  __   ___  
 / ___//  / _ \\ | __ \\  | ___|| \ \\ / //  / _ \\ 
 \___ \\ | / \ || | | \ || | ||__  \ \/ //  / //\ \\ 
 /  // | \_/ || | |__/ || | ||__   \ //  | ___ ||
 /____//  \___// |_____//  |_____||  \//  |_|| |_||
`-----`   `---`  -----`  `-----`   `   `-`  `-`