/ Kiem Nieuws

RSS

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

donderdag 25 september 2014 / Redactie / geen reacties

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector.

Dit in een unieke, brede samenwerking tussen onder meer vakbonden zoals FNV KIEM, de branchekoepels Federatie Cultuur en Federatie Creatieve Industrie, sociale fondsen en de expertise-instelling Cultuur-Ondernemen.

4.4 miljoen beschikbaar
Op basis van een sectoranalyse hebben de partners een Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,4 miljoen euro is gemoeid, bevat negen maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft. Voor de andere helft is bij het ministerie van SZW een beroep gedaan op de Regeling cofinanciering sectorplannen. De minister heeft hier onlangs positief op beschikt. Daarmee voegt de sector cultuur zich bij andere economische sectoren zoals de bouw, logistiek Nederland en de ICT-sector die eveneens duurzame arbeidsmarktplannen opstelden en gehonoreerd zagen.

Door de samenwerking bestrijkt het plan een breed scala in de cultuur - gesubsidieerd en nietgesubsidieerd- van toneelgezelschappen, poppodia en festivals tot vormgevingsbureaus en van
orkesten tot bibliotheken en centra voor de kunsten.

Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, aan de hand van verkennend onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit kwamen de negen grootste problemen op sectorniveau tevoorschijn. Deze konden worden omgezet in negen duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren.

Enkele onderdelen:
- Er worden 100 leerwerkplekken gecreëerd voor jongeren. Net afgestudeerde KUO-studenten
kunnen op deze manier relevante werkervaring binnen de sector opdoen en in aanraking komen
met (creatieve) banen buiten de sector.;
- 825 werklozen en werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van nieuw werk door een
maatregel die via arbeidsmobiliteit nieuwe banen oplevert. Met de maatregel worden
(aanstaande) werklozen en werkzoekenden met intensieve, individuele loopbaantrajecten
ondersteund waardoor zij aan de slag kunnen in een nieuwe baan of als zelfstandige;
- Scholing in ondernemerschap en in het genereren van meer eigen inkomsten zorgen ervoor dat
500 zzp’ers en 200 werknemers (kunstenaars en andere creatieven, conservatoren,
bibliothecarissen en algemeen medewerkers) hun duurzame inzetbaarheid vergroten.
- 1250 medewerkers en werkzoekenden krijgen beter inzicht in hun competenties en
mogelijkheden door de maatregel loopbaancheck- en advies, zodat zij gericht naar een andere
baan kunnen toewerken.
- Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - met verbeterd personeelsbeleid,
instrumentarium voor loopbaanontwikkeling en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid
scheppen de organisaties en instellingen randvoorwaarden voor een goede basis voor het
werken binnen de cultuursector in de 21e eeuw.

Inzetbaarheid van medewerkers vergroten
Met alle partijen uit de sector, die werk biedt aan zeker 256.000 werknemers, willen de
initiatiefnemers in een tweejarig project de duurzame inzetbaarheid van 3.375 medewerkers
stimuleren en behouden.

De Federatie Cultuur, Federatie Creatieve Industrie, FNV KIEM, Sociaal Fonds Podiumkunsten i.o., Mobiliteitsfonds Kunsteducatie, Omscholingsregeling Dans , O&O-fonds PodiumKunstWerk en Cultuur-Ondernemen vormen het samenwerkingsverband Sectorplan Duurzame Arbeid Cultuur. Cultuur-Ondernemen is hoofdaanvrager en penvoerder. Een Stuurgroep vanuit werkgevers, werknemers en sociale fondsen begeleidt het project.

Plan van aanpak
Overzicht maatregelen

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____        _____   ____    ___  
 / ____|| | ___||   ___  | ___|| | _ \\  / _ \\ 
/ //---`' | ||__   /  || | ||__  | |_| || | / \ || 
\ \\___  | ||__   | [] || | ||__  | . //  | \_/ || 
 \_____|| |_____||  \__ || |_____|| |_|\_\\  \___// 
 `----`  `-----`   -|_|| `-----`  `-` --`  `---`  
             `-`