/ Kiem Nieuws

RSS

Sociaal plan voor orkesten

dinsdag 04 september 2012 / Redactie / geen reacties

Deze zomer zijn de sociale partners FNV KIEM, Ntb en NAPK een sociaal plan overeengekomen. Het plan is bedoeld voor werknemers van de bij de NAPK aangesloten orkesten, die tengevolge van de bezuinigingen hun baan (dreigen te) verliezen.

Het sociaal plan orkesten omvat (financiële) regelingen om werknemers van werk naar werk te begeleiden en de gevolgen van gedwongen werkloosheid op te vangen. Het plan geldt van 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013.

De volgende orkesten hebben de NAPK mandaat gegeven het sociaal plan namens hen af te sluiten:  Het Gelders Orkest, het Brabants Orkest, het Limburgs Symfonie Orkest, Holland Symfonia, het Nederlands Symfonie Orkest en het Noord Nederlands Orkest.

C3werkt
Sociale partners hebben hulp voor ontslagen werknemers georganiseerd via een aansluiting bij www.c3werkt.nl. Daar kunnen werknemers gespecialiseerde ondersteuning krijgen bij het zoeken naar nieuw werk. Sociale partners zijn verbolgen over het feit dat het ministerie van OCW niet via de bekostiging van de sociale plannen wil investeren in scholing en bemiddeling. Juist daarvan zijn (ex-) werknemers afhankelijk om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen en dus zo kort mogelijk afhankelijk te zijn van een uitkering.

Toezeggingen minimaal
Sociale partners, waaronder FNV KIEM zijn tevreden over dit sociaal plan orkesten maar vinden dat ook de dans en theatersector over een dergelijk vangnet zouden moeten kunnen beschikken. Zij doen opnieuw een appèl op de Tweede Kamer om financieel naar behoren bij te dragen aan het opvangen van de bezuinigingen voor deze sectoren. De financiën die het ministerie tot nu toe heeft toegezegd zijn zo minimaal dat van een redelijk sociaal plan voor deze sectoren geen sprake is.  

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   _  _   ______  __  __  _ _   ______ 
| __ \\ | || | || /_  _// \ \\/ // | \| || /_  _// 
| | \ || | || | ||  | ||   \ ` //  | ' ||  -| ||- 
| |__/ || | \\_/ ||  _| ||   | ||  | . ||  _| ||_ 
|_____//  \____//  /__//    |_||  |_|\_|| /_____// 
 -----`   `---`  `--`    `-`'  `-` -`  `-----`