/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Terra incognita

dinsdag 10 januari 2012 / Redactie / geen reacties

Het zijn interessante tijden voor een vakbondsbestuurder. Ik heb nog nooit zo vaak in allerlei (oude) wetten zitten lezen als de afgelopen maanden.

Vooral de wet cao - daterend van 1927 - heb ik vele malen doorgespit op zoek naar antwoorden voor de nieuwe situaties waarin we als bond steeds vaker belanden. Zoals “Wat te doen als de werkgeversvereniging zichzelf opheft om onder de cao uit te komen?” of “Kun je als werkgever aansluiten bij een cao die is geëxpireerd?”. Het is een ontdekkingsreis met vele gevaren maar ook interessante discussies. En je leert weer eens wat nieuws.

Cao Kunsteducatie
De cao Kunsteducatie is per 1 januari 2012 van rechtswege afgelopen omdat werkgevers en vakbonden nog niet een akkoord hebben kunnen bereiken over een nieuwe cao. Of dat nog gaat gebeuren, kan ik werkelijk niet voorspellen. De standpunten liggen ver uit elkaar en ondanks de inzet van al mijn creatieve vermogen is het niet gelukt om tijdens de afgelopen onderhandelingen iets te bedenken waardoor we eruit konden komen. De werkgevers houden vast aan hun uitgangspunt dat de kosten van de cao niet mogen stijgen, oftewel 100 = 100 voor wat betreft de kosten van de cao. Op zich kan ik dat begrijpen in de huidige tijd. Als de werkgevers vervolgens de bovenwettelijke uitkering en de suppletieregeling willen inkorten, zie ik echter niet hoe dit te rijmen valt met 100 = 100. Volgens mij wordt het dan 100 = 75 (of nog minder).

Ik vraag me overigens af of het voor de vakbond voordelig dan wel nuttig is om akkoord te gaan met een cao die veel slechter is dan de cao die nu is afgelopen. De arbeidsvoorwaarden die in die cao zijn geregeld werken immers door in de individuele arbeidsovereenkomsten, voor zover in de arbeidsovereenkomst naar de cao Kunsteducatie wordt verwezen. Voor de werknemers zitten er dus weinig tot geen nadelen aan. Ze lopen weliswaar een loonsverhoging mis, maar dat zat er toch al niet echt in met alle bezuinigingen op kunst en cultuur.

Nadelig punt
Enige punt dat wel nadelig kan zijn is dat de uitzondering op de Wet Flexibiliteit en Zekerheid met ingang van 1 januari 2012 niet meer geldt en deze wet dus volledig van toepassing is op de instellingen in de kunsteducatie. Dat betekent dat er slechts drie tijdelijke contracten mogen worden afgesloten binnen een periode van drie jaar. Bij een vierde contract is automatisch sprake van een contract voor onbepaalde tijd, tenzij er een pauze is geweest van ten minste drie maanden.

Nu verwacht ik niet dat veel werknemers in de kunsteducatie een tijdelijk contract hebben dat afloopt op 1 januari 2012. Maar mochten die er wel zijn en mochten ze lid zijn van FNV KIEM, dan is het slim om even contact op te nemen met onze helpdesk voor nader advies.

Tanja Magnée
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ______       __  __ __  __  _  _  
| || | || /_  _//  ____   \ \\/ // \ \\ / // | || | || 
| || | ||  -| ||-  |  \\  \ ` //  \ \/ // | || | || 
| \\_/ ||  _| ||_  | [] ||   | ||   \ //  | \\_/ || 
 \____//  /_____// | __//   |_||   \//   \____// 
 `---`  `-----`  |_|`-`   `-`'    `    `---`  
           `-`