/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM vraagt aandacht voor effect van bezuinigingen voor werkenden in de culturele sector

maandag 14 november 2011 / Redactie / geen reacties

In de Volkskrant van 14 november wordt melding gemaakt van het feit dat de oppositie in de Tweede Kamer het Centraal Planbureau en Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gevraagd de gevolgen van de bezuinigingen op kunst en cultuur in kaart te brengen. Ze hoopt zo onder meer vast te kunnen stellen of staatsecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur zich wel houdt aan de regels van behoorlijk bestuur.

FNV KIEM juicht dit initiatief uiteraard toe en is van mening dat dit een heel goed en noodzakelijk initiatief voor de culturele sector is.Wij denken dat er, zover wij kunnen achterhalen, een uitermate belangrijk onderdeel in het onderzoek niet wordt meegenomen: de gevolgen voor de werkenden in de culturele sector. Er zou niet alleen gekeken moeten worden naar de instellingen, maar ook naar de daar werkzame personen en ook naar de individuele kunstenaars. Caspar de Kiefte, bestuurder kunsten: ‘Wij horen dramatische verhalen van kunstenaars die jarenlang konden rondkomen van hun werk zonder een cent directe subsidie, maar in het afgelopen jaar nauwelijks opdrachten hadden. Er zijn forse problemen met het instandhouden van cao's, en instellingen willen werknemers in grote getale 'ombouwen' naar zzp'ers.'

FNV KIEM heeft de stellige overtuiging dat de gevolgen van de bezuinigingen op dit moment zeer ernstig zijn, maar dat deze nog veel ernstiger zouden zijn wanneer de gevolgen van de bezuinigingen door de gezelschappen en instellingen niet voor een belangrijk deel zouden worden doorgeschoven naar de werkvloer.

FNV KIEM heeft in een brief aan de oppositie een dringend verzoek gedaan om dit aspect alsnog in te brengen. Lees de hele brief hier.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  __  __  ______  _____  __  _   ___  
\ \\ / // \ \\/ // /_  _// | ___|| | || | ||  / _ \\ 
 \ \/ //  \ ` //  `-| |,-  | ||__  | '--' || | / \ || 
 \ //   | ||   | ||  | ||__  | .--. || | \_/ || 
  \//    |_||   |_||  |_____|| |_|| |_||  \___// 
  `    `-`'   `-`'  `-----` `-` `-`  `---`