/ Kiem Nieuws

RSS

Onderhandelingen cao Nederlandse Orkesten afgebroken

vrijdag 28 oktober 2011 / Redactie / geen reacties

De onderhandelingen over een nieuwe bedrijfstak cao voor de Nederlandse orkesten zijn afgebroken. FNV KIEM en Nederlandse Toonkunstenaarsbond zien er geen heil meer in om op basis van het voorstel van de orkestwerkgevers voor een nieuwe cao, verder te onderhandelen. Als gevolg daarvan dreigen nu acties.

De werkgevers accepteren het voorstel van de vakbonden niet om de bestaande cao Nederlandse Orkesten ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2012. In deze cao zijn namelijk ook de rechten van musici opgenomen met betrekking tot WW-uitkeringen en  bovenwettelijk wachtgeld.

Wachtgelden
In de orkestensector zullen naar alle waarschijnlijkheid, als gevolg van de bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra van OCW, ongeveer 450 musici hun baan verliezen. Hierdoor zullen naar verwachting velen een groot en langdurig beroep op wachtgelden moeten doen. Nu de werkgevers de huidige cao niet willen verlengen, verliezen de werknemers die ontslagen worden niet alleen hun werk, maar mogelijk ook het perspectief op een goeie afvloeiingsregeling.

Gemoderniseerde cao
FNV KIEM en de Ntb willen naast het ongewijzigd verlengen van de bestaande cao tegelijkertijd op korte termijn een gemoderniseerde cao tot stand brengen. In deze nieuwe cao moet in arbeidsvoorwaardelijke zin geanticipeerd worden op een toekomst waarin orkesten meer ondernemend moeten gaan werken. De werkgevers willen deze gemoderniseerde cao wel, maar willen niet garanderen dat ook de huidige wachtgeldregeling daarin wordt opgenomen.

Acties
Met het oog op het veilig stellen van de wachtgeldrechten van musici en ondersteunend personeel voelen de vakbonden zich genoodzaakt hun leden te gaan raadplegen over het voeren van acties. A.s. maandag 31 oktober komen ter voorbereiding daarvan de actieve leden van FNV KIEM en Ntb in Utrecht bijeen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Modernisering cao Nederlandse orkesten

  dinsdag 02 februari 2010

  FNV KIEM, de Ntb en Werkgeversorganisatie CNO van de Nederlandse symfonieorkesten zijn bereid om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen voor een toekomstbestendig en vitaal orkestenbestel. Onze visie op de arbeidsverhoudingen in de sector staan beschreven in de nota We gaan het verdienen, we zijn het waard!!'. Aanleiding is de uitdaging waarvo… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _  _  _  __  __  _ _  __  __ 
 /_____// | || | || | || | || \ \\/ // | \| || \ \\/ // 
 `____ ` | || | || | || | ||  \ ` //  | ' ||  \ ` // 
 /___//  | \\_/ || | \\_/ ||  | ||  | . ||  | ||  
 `__ `   \____//  \____//   |_||  |_|\_||  |_||  
 /_//    `---`   `---`   `-`'  `-` -`   `-`'  
 `-`