/ Kiem Nieuws

RSS

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht nog niet ideaal

woensdag 13 juli 2011 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is positief gestemd over de vernieuwing die het kabinet wil doorvoeren ten aanzien van het auteurscontractenrecht.

Dat zou een verbetering betekenen van de positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars, iets waar FNV KIEM zich al heel lang voor inzet. Maar aan het wetsvoorstel moet nog wel iets worden bijgeschaafd.
 
Als een exploitant geld verdient met creatieve prestaties, moet de maker daarvan in redelijke mate meeprofiteren, stelt het kabinet. Een tekst voor een wetsvoorstel is er nog niet. Wel wordt in het persbericht dat staatssecretaris Teeven op 8 april naar buiten bracht aangekondigd welke veranderingen het kabinet wil doorvoeren.
 
Die veranderingen zijn:
- de uitvoerend kunstenaars hebben recht op vergoeding bij verlenen van exploitatiebevoegdheid
- op gezamenlijk verzoek van de verenigingen van makers en exploitanten kan de minister de hoogte van een redelijke vergoeding vaststellen (als ze er samen niet uitkomen)
- een maker moet een hogere vergoeding kunnen claimen bij onverwacht succes (bestsellerbepaling)
- een maker moet een contract geheel of gedeeltelijk kunnen ontbinden als het niet (voldoende) wordt geëxploiteerd
- een maker moet onredelijke bepalingen kunnen vernietigen
- er wordt een laagdrempelige geschillencommissie geïntroduceerd, die ook toegankelijk is voor verenigingen van makers
 
Haast
FNV KIEM is heel blij dat dit onderwerp nu eindelijk aan de orde komt en deze staatssecretaris er de nodige haast achter zet. De verbetering van de positie van de makers is al jaren nodig en elke verbetering is goed natuurlijk.

Maar helemaal tevreden is FNV KIEM nog niet. 
 
FNV KIEM wil verbetering vóóraf
De regelingen die nu door het kabinet zijn voorgesteld helpen vooral achteraf. Dat heeft FNV KIEM op 15 mei in een brief aan de staatssecretaris aangegeven.

Denk aan de volgende voorbeelden.
(1) het werk blijkt een succes
(2) een bepaling blijkt onredelijk
(3) de producent blijkt niet te exploiteren
(4) er is een onderling geschil).

Geen oplossing
De voorstellen van het kabinet bieden in de bovengenoemde gevallen achteraf slechts een oplossing voor een klein deel van de problemen. Uitvoerend kunstenaars en makers verlangen naar een verbetering van hun positie vóóraf, en tijdens de onderhandelingen.

FNV KIEM en het Platform Makers bepleiten daarom al geruime tijd de mogelijkheid voor belangenbehartigers (verenigingen van makers) om collectief afspraken te kunnen en mogen maken (bijvoorbeeld over een minimumprijs-). *
 
Filmwerken
Voor acteurs verandert er in de door het kabinet voorgestelde vernieuwing van het auteurscontractenrecht  bijna niets. Dat is voor FNV KIEM een ander probleem. Hoewel 'de belangrijkste' makers recht krijgen op een proportionele vergoeding als zij hun rechten overdragen, verandert er niets aan de onderhandelingspositie van de acteurs. De verbetering van de positie van de makers is natuurlijk juist ook hier nodig.
 
Aanpassing wetsvoorstel
FNV KIEM is benieuwd naar de daadwerkelijke wetteksten. Volgens bestuurder Kunsten Caspar de Kiefte gaat de vakbond er vanuit dat in de voorstellen nog een aantal verbeteringen worden aangebracht voordat ze als wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Kamer. 
 
Opmerking
*) Dit wordt tot nu toe verboden door de NMa. FNV KIEM is verwikkeld in een rechtszaak (hoger beroep) tegen de Nederlandse Staat, omdat de vakbond van mening dat het collectief maken van minimumprijsafspraken in een cao wel juridisch mogelijk zou moeten zijn.

Lees hier het persbericht van staatssecretaris Teeven

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____  _____   _  _  __  __  __  __ 
 /_____// | ___|| | __ \\ | || | || \ \\/ // \ \\/ // 
 `____ `  | ||__  | | \ || | || | ||  \  //  \ ` // 
 /___//  | ||__  | |__/ || | \\_/ ||  / . \\   | ||  
 `__ `   |_____|| |_____//  \____//  /_//\_\\  |_||  
 /_//   `-----`  -----`   `---`  `-` --`  `-`'  
 `-`