/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Buma in het nieuws

dinsdag 12 juli 2011 / Redactie / geen reacties

In de pers (met name De Volkskrant) staat Buma/Stemra al enige tijd negatief in de spotlight. Het meest recent nog op 7 juli jl. in het artikel 'Kafka voor gevorderden', waarin Rob Bolland zijn ongenoegen uitte over de werkwijze van zijn muziekuitgever Willem van Kooten. In de zijlijn kreeg uiteindelijk ook Buma een sneer.

Kritiek op Buma
- In februari jl. werd duidelijk dat er forse bedragen vloeide naar een persoon, in verband met rechten voor muziek die in de nachtelijke uren werden uitgezonden op Nederland 1,2 en 3 en als achtergrond muziek bij tekst-t.v. (tekstuele nieuwsberichten).
- Eveneens in februari werd in de pers naar buiten gebracht dat de (muziek)uitgevers in het bestuur van Buma/Stemra een te grote macht hadden.
- In maart was Frits Spits in het nieuws in verband met het ondemocratische gehalte van het selectieproces van de Buma-Cultuur prijzen.
- In mei stond een interview met Hans Kosterman en Henk Westbroek (BV Pop) over de ‘bestuurlijke krankzinnigheid’ bij Buma.
- En in de tussentijd kwam nog het bericht naar buiten over de salarissen van enkele functionarissen bij Buma.

Verantwoordelijkheid bestuur Buma en leden
Op 28 juni jl. heeft staatssecretaris Teeven per brief kamervragen hierover beantwoord, waardoor het onderwerp weer actueel is geworden. Teeven verwijst in de brief met name naar de verantwoordelijkheid van het bestuur van Buma, en die van de leden/aangeslotenen. Teeven wijst op de mogelijkheid van de aangeslotenen om het onderwerp 'salarissen' op de agenda te zetten.

FNV KIEM heeft (helaas?) geen directe/formele banden met Buma. In het bestuur van Buma zitten wel enkele specifieke belangenbehartigersorganisaties zoals b.v. PALM (prof. auteurs lichte muziek) en BCCM (multimedia componisten). Maar in het bestuur van Buma zitten wel enkele personen die tevens bestuurslid zijn bij onze vakgroep BV Pop. Zij hebben zich in de pers ook zeer kritisch geuit over het gebrek aan transparantie bij Buma en het feit dat de belangen van musici/componisten op dit moment door het bestuur onvoldoende behartigd worden.

FNV KIEM wijst buitenproportionele salarissen af
Uiteraard is FNV KIEM verbaasd over de hoogte van sommige salarissen binnen Buma en wijzen wij deze buitenproportionele salarissen af.

Contrast met inkomens popmusici
Een salaris van € 379.000,= (in 8 maanden) is sowieso al bijzonder hoog, en staat bovendien in schrijnend contrast tot het gemiddelde inkomen van een popmuzikant (€ 12.000,= per jaar; bron: ‘Pop, wat levert het op’).

Betaald uit exploitatie van rechten van de componisten/musici
Terwijl het inkomen van de Buma directeur wel betaald moet worden uit de collectief geïnde rechtengelden, die verdiend worden met de exploitatie van muziek die door diezelfde popmusici en popmuziekauteurs wordt gecomponeerd/uitgevoerd.

Krijgen een afwijkend standpunt op de koop toe
En dat terwijl (diezelfde directie van) Buma sinds enige tijd op het meest actuele auteursrechtdossier (downloaden) een standpunt huldigt (vóór downloadverbod) dat fors afwijkt van het standpunt dat de vakbonden voor musici hebben geformuleerd (legalisering up/downloaden op termijn, gecombineerd met nieuw thuiskopiestelsel).

Omstandigheden: bezuinigingen en sector in problemen
De hoge salarissen schuren te meer in een tijd waarin de kunstensector zwaar gebukt gaat onder subsidiekortingen, en een tijd waarin de muziekindustrie grote moeite heeft een omslag te maken van het analoge naar het digitale tijdperk (en dan natuurlijk met name het vinden van een geaccepteerd businessmodel om op het internet aan inkomsten te komen voor downloaden van muziek).

Maar Teeven heeft in zoverre gelijk: de aangeslotenen bij Buma/Stemra moeten massaal naar de vergaderingen van hun rechtenorganisatie komen en dit soort onderwerpen op de agenda zetten, en zich tijdens de vergadering niet met een kluitje in het riet laten sturen. Roep de directie en het bestuur ter verantwoording. 

Wij zullen onderzoeken op welke wijze wij vanuit onze verantwoordelijkheid tot een beter beleid bij Buma/Stemra kunnen komen.

Caspar de Kiefte
Bestuurder Kunsten

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      ______  _____   ___    _____  ______ 
  ___  /_  _// / ____||  / _ \\  / ___// /_  _// 
  /  ||  -| ||- / //---`' / //\ \\  \___ \\  -| ||- 
 | [] ||  _| ||_ \ \\___  | ___ || /  //  _| ||_ 
  \__ || /_____// \_____|| |_|| |_|| /____//  /_____// 
  -|_|| `-----`  `----` `-`  `-` `-----`  `-----` 
   `-`