/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Geen fusie met de NTB

vrijdag 01 april 2011 / Redactie / 1 reactie

Als lid van de vakgroep theater en sectorraadslid van FNV KIEM heb ik de vergaderingen bijgewoond over de fusieplannen van FNV KIEM en de NTB. Voorop stond dat er vanuit het bestuur langere tijd op die fusie is aangedrongen en iedereen absoluut zeer positief stond tegenover deze plannen. Met deze basisinstelling zijn we eind vorig jaar de vergaderingen ingegaan. Doel was in eerste instantie het intensiveren van de samenwerking om daarna, na zorgvuldig overleg, tot een fusie te geraken. Alleen in de loop van een paar vergaderingen bleek dat de fusie eigenlijk binnen een tijdsbestek van twee maanden moest worden gerealiseerd!!

We hadden eigenlijk nog maar zeer weinig tijd gehad om de werkelijke geloofsbrieven van de NTB goed te doorgronden. Belangrijke items waren natuurlijk het behoud van een soort eigen identiteit van de NTB binnen FNV KIEM. Daarbij speelde een grote rol dat de NTB niet een zelfde democratische opbouw heeft als FNV KIEM die zich gesteund weet door een breed draagvlak binnen de bond.

Verder moest inzicht worden verkregen in de werkelijke financiële status van de NTB en de consequenties die het voor onze kunstenbond zou hebben. We waren eigenlijk nog maar pas op gang met de besprekingen die overigens prima verliepen toen we tot spoed werden gemaand omdat de fusie binnen een maand zijn beslag zou moeten krijgen. De consensus op dat moment was het uitdiepen van de situatie en intensivering van de samenwerking !! Die adem in onze nek leidde tot een patstelling op dat moment ! Vóór half januari had de zaak al rond moeten zijn vond men. Die overhaasting van de fusie heeft de zaak op dat moment geen goed gedaan. Vooropgesteld sta ik, en met mij meerderen van de vakgroep theater en de sectorraad kunsten denk ik, nog steeds op het standpunt dat een fusie op den duur mogelijk moet zijn. Dit echter na zorgvuldige overwegingen !!

Martin van Dijk
Lid vakgroep theater
Lid sectorraad kunsten FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 16 juli 2011 / julius vischjager

  het samengaan van mensen kost absoluut verlovingstijd het is goed dat daar akte van wordt genomen ook voor vakbonden, julius

 
 _  _  _  _  _  _  __  __  _____   ___  
| | | || | || | || | | | || \ \\/ // / ___||  / _ \\ 
| |/\| || | || | || | |/\| ||  \ ` // | // __  | / \ || 
| /\ || | \\_/ || | /\ ||  | ||  | \\_\ || | \_/ || 
|_// \_|| \____// |_// \_||  |_||  \____//  \___// 
`-`  `-`  `---`  `-`  `-`  `-`'   `---`   `---`