/ Kiem Nieuws

RSS

Grootschalig cultuurprotest houdt bezuinigingen nog niet tegen

dinsdag 28 juni 2011 / Redactie / 2 reacties

De bezetting van Museum Boijmans van Beuningen en een protestmars van Rotterdam naar Den Haag op zondag 26 juni, gevolgd door een actieprotest op het Malieveld in Den Haag op maandag 27 juni. Het mocht allemaal niet baten: staatssecretaris Halbe Zijlstra bleef in het Kamerdebat van maandagmiddag bij zijn standpunt om 200 miljoen te bezuinigen op kunst en cultuur.

'Mars der Beschaving'
Vrijdag 24 juni werd tijdens het Oerol-festival op Terschelling de aftrap gegeven voor de 'Mars der Beschaving' door op het strand een menselijke keten te vormen in de vorm van het logo van de demonstratie. Zondagavond om acht uur ging de eigenlijke mars in Rotterdam vanaf het Museum Boijmans van Beuningen van start. Einddoel was het 25 kilometer verderop gelegen Spui in Den Haag dat om half drie in de nacht bereikt werd.

Protestbijeenkomst op het Malieveld
De wandeltocht trok zo'n 1.000 deelnemers en leverde veel positieve reacties langs de weg op. In navolging van de mars werd maandag 27 juni in tropische hitte een protestmanifestatie gehouden op het Malieveld in Den Haag. Zo’n 10.000 betogende acteurs, kunstenaars, auteurs, cabaretiers en zangers spraken zich daar uit tegen de voorgenomen bezuinigingen op kunst & cultuur. De verontwaardiging bij de demonstranten was enorm en heeft een basis gelegd voor een effectief verzet tegen de regeringspolitiek in de komende jaren.

Bezuinigingen gaan door
De protesten hebben helaas nog geen invloed gehad op het besluit van de Tweede Kamer over de cultuurbezuinigingen die staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) wil doorvoeren. De coalitiepartijen noch de staatssecretaris bleken bereid de bezuinigingen van 200 miljoen gefaseerd in te voeren.

Uiteindelijk werd een 29-tal moties ingediend. Donderdag 30 juni worden de moties in stemming gebracht. Naar verwaching zullen dan alsnog een drietal moties aangenomen worden met betrekking tot. het Friestalig theatergezelschap Tryater, extra geld voor regio-orkesten om samen te gaan werken en Opera Zuid.

FNV KIEM zal via het lobbytraject en nieuwe acties na het zomerreces blijven proberen het regeringsbeleid te beïnvloeden. Daarnaast zal FNV KIEM natuurlijk ook haar leden, die werken bij de getroffen organisaties, zo goed mogelijk ondersteunen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Bezuinigingen kunst en cultuur

  donderdag 26 november 2015

  De afgelopen jaren is er veel bezuinigd op kunst en cultuur en hier is nog geen einde aan gekomen. FNV KIEM doet er alles aan om de gevolgen van deze onevenredig grote bezuinigingen zo goed mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld het afsluiten van goede sociaal plannen. FNV KIEM bracht ook verschillende partijen bij elkaar om ont… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • woensdag 29 juni 2011 / m.j. trapman

  Ik vraag me in gemoede af waar de FNV-Kiem mee bezig is. Hebben we hier te maken met een extreme vorm van de 'wèg met ons' FNV-politiek? Wie bedenkt er nu toch zo'n negatieve kop als boven dit artikel staat. Het was toch immers al lang duidelijk dat het op dìt moment met zo'n overweldigende anti-kunst stemming bij het brede publiek, niet reëel was om te denken dat er serieuze concessies zouden worden gedaan door de regering?

  Ik zou denken dat de demonstratie van Maandag jl, waarbij de opkomst groter was dan verwacht (gezien bijvoorbeeld de volstrekt ontoereikende opstelling van 'podium en geluid') en waarin ook de opkomst van de jongeren wat mij betreft boven verwachting was, zou leiden tot een kop als: Demonstratie legt de basis voor een effectief verzet tegen de regeringspolitiek in de komende jaren.

  Want het moet, lijkt mij, duidelijk zijn dat beslissingen van de regering geen houdbaarheidsdatum meer hebben. Wat nu besloten wordt is even zo vrolijk morgen weer onzin. Dat kan twee kanten uitwerken: Gezelschappen die nu denken dat ze veilig zijn, kunnen morgen te maken krijgen met een hetze en met alsnog de intrekking van subsidie. Maar (zie opera zuid) gezelschappen die uit de boot dreigden te vallen, kunnen opeens in de publieke belangstelling komen (òns Opera in Limburg, de betreffende PVV-er van dienst gaat om, en de Regering verliest ter plekke zijn meerderheid).

  In de sectorraad Kunsten is hard gewerkt aan een basis voor beleid dat ons in de komende jaren breekijzers geeft om de nu ingevoerde afbraakpolitiek aan te pakken. Want alle voorgestelde bezuinigingen moeten in de komende jaren nog via tal van beleids- en beslissingsschijven worden uitgevoerd, en we hebben al eerder gezien dat daar ook veel momenten bij zijn waarop een beetje zand het toch al krakkemikkige raderwerk laat vastlopen.Èchte concessies zullen door deze regering pas worden gedaan op momenten dat er geen gezichtsverlies optreedt in de publieke opinie. Dat soort momenten moeten we dus scheppen, in de komende tijd.

  De FNV liet zich op deze bijeenkomst echter niet zien. Zorgde wel voor aanvoer van mensen uit het hele land met bussen, en daarmee voor gewicht van de demonstratie, maar liet het beeld (dat enge kruis op zwatre achtergrond alsof de anarchisten van weleer de kop weer haden opgestoken) aan anderen over, en liet ook het hoogste woord aan mensen die alleen korte-termijn-eisen formuleerden en die later in de interviews bleken voor de gezelschappen in de regio niets dan minachting te hebben. Vanuit hun standpunt misschien terecht, maar wij hebben nu juist vastgesteld dat individuele kunstenaars nu eenmaal niets hebben met de bescherming van Kunst in het algemeen. Dàt is nu precies de taak van een organisatie als FNV-Kiem.

  Mag ik (hopelijk namens de sectorraad+)een bescheiden verzoek indienen tot het verwijderen van deze onterecht fatalistische kop?

 • dinsdag 28 juni 2011 / Sanne de Jong

  Morgen om 15:00 weer een protest, deze keer tegen de bezuinigingen op de zorg. Ik hoop dat we er allemaal wéér staan, want alleen door immense solidariteit kunnen we nog wat gedaan krijgen.

 
      __  __  _  _   _____  _  _   ______ 
  ___  \ \\/ // | || | || | ___|| | | | || /_  _// 
  /  ||  \ ` // | || | || | ||__  | |/\| ||  -| ||- 
 | [] ||  | ||  | \\_/ || | ||__  | /\ ||  _| ||_ 
  \__ ||  |_||  \____//  |_____|| |_// \_|| /_____// 
  -|_||  `-`'   `---`  `-----` `-`  `-` `-----` 
   `-`