/ Kiem Nieuws

RSS

FNV KIEM tegen gevaarlijke oplosmiddelen in grafische sector

donderdag 19 mei 2011 / Redactie / 1 reactie

Zeventien medewerkers van drukkerij Joh. Enschede in Haarlem zijn woensdagavond onwel geworden.

De oorzaak is een oplosmiddel dat is vrijgekomen. Zeven medewerkers van het bedrijf dat bankbiljetten drukt, zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Tien mensen zijn ter plaatse voor hun klachten behandeld. De personeelsleden hadden last van hoofdpijn, duizeligheid en een droge keel.

Er is volgens FNV KIEM adequaat gehandeld. De protocollen die gericht zijn op veiligheid en security, zijn goed uitgevoerd. De hal is door BHV-ers die aanwezig waren op het moment dat de lek ontdekt werd, binnen korte tijd ontruimd. Het rapport van de arbeidsinspectie wordt nog onderzocht.

Verbieden
Ondanks deze feiten waarbij het voor de medewerkers van de drukkerij relatief goed is afgelopen, is FNV KIEM van mening dat het werken met oplosmiddelen verboden moet worden. Bernard van Iren, bestuurder FNV KIEM: “Van dergelijke oplosmiddelen die in de grafische sector gebruikt worden, is al jaren bekend dat het troep is en er ernstige gezondheidsrisico’s op de loer liggen”. Veel voorkomend in de sector is het Organo Psycho Syndroom (OPS), een verzamelnaam voor een reeks fysieke en psychische stoornissen die je kan krijgen door veelvuldige of langdurige blootstelling aan schadelijke oplosmiddelen. 

“Er wordt veel aandacht besteed aan hoe je moet omgaan met dergelijke gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld in een uitgebreide Arbocatalogus, maar wij zijn van mening dat die stoffen er gewoon helemaal niet moeten zijn. Dan heb je een heel andere discussie”, aldus van Iren. 

Attitude
Toch is er binnen de grafische sector weinig beweging te merken richting een alternatief, dat geen gevaarlijke oplosmiddelen bevat. Volgens de vakbond moet er dan ook meer aandacht, tijd en geld worden vrijgemaakt voor dit onderwerp.

Er heerst volgens van Iren meer een attitude ten aanzien van het gebruik van alternatieve producten, dan dat er financiële bezwaren zouden zijn. “De oplosmiddelen die nu gebruikt worden zijn makkelijk, adequaat en goedkoop, maar zeker vervangbaar”. De kosten zouden uiteindelijk wel meevallen volgends de vakbond. “In orde van grootte, zullen de kosten voor een alternatief product niet van invloed zijn op de winst van de drukkerijen. Daarnaast staat de gezondheid van medewerkers toch zeker voorop in deze discussie”.

Hoog op de agenda
FNV KIEM heeft inmiddels contact gehad met de or van de Haarlemse drukkerij. Samen met de directie zal er een evaluatie over het voorval plaatsvinden. Daarnaast staat het onderwerp volgende maand hoog op de agenda tijdens het paritair overleg van de cao-partijen. Hierbij zitten zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties aan tafel.

Van Iren: “Er moet helaas altijd wat ernstigs gebeuren voordat het weer hoog op de agenda staat. Op de schildersector na, hebben we in Nederland de meeste OPS-patiënten in de grafische sector. De tijd is rijp. Hopelijk staan alle partijen welwillend tegenover het afschaffen van deze oplosmiddelen”.

Als dit niet het geval blijkt, voelt FNV KIEM zich genoodzaakt om het onderwerp op de agenda van de cao-onderhandelingen te zetten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 19 mei 2011 / Jacques Herben

  Ik heb als oud graficus samen met mijn colega,s in de boekdruk, offset en binderij als mede mijn jaren lange ervaring als kaderlid van FNV-Kiem geprotesteerd tegen het gebruik van oplosmiddelen b.v. Trichloor, maar er zijn beslist nog meer giftige stoffen die gebruikt worden om inktrollen en tegendruk cylinders schoon te maken.

  Het werd toen maar zeker nu nog steeds de hoogste tijd voor aktie in de grafische industrie.

  Ik steun dat van harte.

  Maar neem dit thema ook mee in de bedrijven bezoeken, met de nodige informatie voor alle medewerkers wel of geen lid.

 
 _  _   ______       _____   _ _  _  _  
| | | || /_  _//   ___  | ___|| | \| || | || | || 
| |/\| ||  -| ||-   /  || | ||__  | ' || | || | || 
| /\ ||  _| ||_  | [] || | ||__  | . || | \\_/ || 
|_// \_|| /_____//  \__ || |_____|| |_|\_|| \____// 
`-`  `-` `-----`   -|_|| `-----`  `-` -`  `---`  
             `-`