/ Kiem Nieuws

RSS

Ruim 1500 ondertekeningen petitie ‘Medewerkers in de Grafimedia verdienen een goede cao’

donderdag 27 november 2014 / Redactie / 12 reacties

Ruim 1500 medewerkers hebben de petitie “Medewerkers in de Grafimedia verdienen een goede cao” ondertekend.

Deze uitslag is een succes aangezien de petitie uitsluitend verspreid is onder leden van FNV KIEM met de vraag of zij bereid waren op de werkvloer handtekeningen te verzamelen.

Dat medewerkers hun nek uitsteken om tot een goede cao te komen is de werkgevers ook opgevallen. Er zijn zelfs bedrijven waar de directie een oproep deed de petitie vooral niet te ondertekenen. Dit heeft een averechts effect gehad gezien de vele reacties vanuit juist die bedrijven. De petitie levert ook een mooi beeld op bij welke bedrijven er onrust is over de cao-perikelen. Het is al met al een mooie dwarsdoorsnede van de bedrijfstak en er zijn duidelijk niet alleen reacties vanuit de grote bedrijven gekomen.

Werknemers speelbal grafische industrie
Het is medewerkers vooral een doorn in het oog dat directie geen oog heeft voor wat er echt leeft op de werkvloer. In veel bedrijven wordt de huidige cao niet nageleefd, wordt de instellingsverplichting Ondernemingsraad aan de laars gelapt, worden de grenzen van het inroosteren ploegendiensten opgezocht en worden medewerkers onder druk gezet. De werknemers zijn inmiddels de speelbal van de grafische industrie geworden en moeten blij zijn nog een baan te hebben.

Wat doet FNV KIEM nu
Op de website van FNV KIEM komen elke dag nog reacties binnen van leden over de stand van zaken van de Grafimedia cao. Velen vragen zich af of wij als vakbond nog wel druk zijn met de cao en waarom wij niet in actie komen. Achter de schermen wordt inmiddels wel degelijk informeel gesproken met werkgevers. Inhoudelijk kunnen wij hier helaas nog geen mededelingen over doen.

Wel kunnen we met de hand op ons hart zeggen dat FNV KIEM er alles aan doet om tot overeenstemming te komen. Dat vinden wij ook onze plicht, zeker in een bedrijfstak als de Grafimedia, waar het helaas nog steeds slecht gaat. De verwachting is nu dat er medio december helderheid komt: of partijen zien voldoende aanleiding om het formele overleg te hervatten, of partijen gaan uit elkaar. In het laatste geval  heeft praten helaas niets opgeleverd en kan het goed zijn dat er een actietraject start.

En dan hebben wij als vakbond jullie allemaal hard nodig want de vakbond dat ben jijzelf en jouw collega’s samen! Hopelijk komen de werkgevers nog tot inkeer en gaan we een cao afsluiten die jouw goedkeuring krijgt!

Wordt vervolgd! 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 09 december 2014 / kuup

  wat heb ik gehoord bij rsw 130 mensen de straat op dus waar blijft onze cao nu dus fnvnu direckt de cao rond maken zo als julij voor gelegd hebben !!!!!!!!!!!!!!!!

 • dinsdag 09 december 2014 / henk

  En wanneer wordt er nu weer onderhandeld of zijn jullie druk met de onderhandelingen van een sociaal plan.

 • vrijdag 05 december 2014 / jantje

  de minster Asscher voet bij stuk houden als de bazen zich kunnen vrerijken over onzen ruggen dan vind we dat niet meer als normaal als ik nu kijk wat de mensen nu mee krijgen die dertig of meer gewerkt hebben dus niets

 • woensdag 03 december 2014 / P. inokkio

  En hoe zal dit weer eindigen.  c/p

  Bedrijfstakken zoals de grafische industrie maken zich grote zorgen over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, die bepaalt dat ondernemers vanaf 1 juli in principe aan al hun ontslagen werknemers ontslagvergoedingen moeten meegeven. Zij vrezen dat dit in noodlijdende sectoren tot extra faillissementen leidt.

  Onlangs heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW al een werkgroep geformeerd, die de noodklok over de nieuwe wet luidt bij minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Dat bevestigt directeur human resources Richard van den Berg van Roto Smeets, de grootste drukkersgroep van Nederland.

  Begeleiding naar ander werk

  Van den Berg wijst erop dat in bijvoorbeeld de grafische industrie nu nog de cao-afspraak geldt dat met ontslag bedreigde werknemers zoveel mogelijk naar ander werk worden begeleid. De grafimediasector heeft daartoe in 2008 een eigen mobiliteitscentrum opgericht, waarvan veelvuldig wordt gebruikgemaakt.

  'Het gaat niet goed met onze branche,' zegt Van den Berg. 'De afgelopen tien jaar is meer dan de helft van alle banen verdwenen. Er zijn nu nog 19.000 arbeidsplaatsen, waar het er 48.000 waren.' Ook Roto Smeets had rond de eeuwwisseling bijna 4700 werknemers in dienst en nu zo'n 1300. De verwachting is dat het werkgelegenheidsverlies de komende jaren verder doorzet.

  Wettelijk verplichte 'transitievergoeding'

  Het mobiliteitscentrum kost de werkgevers in de grafimedia nu jaarlijks 0,2% van de totale loonsom. Daarbovenop betalen bedrijven maximaal €3000 per ontslagen werknemer. Dit is volgens Van den Berg veel goedkoper dan wat de grafische industrie per 1 juli moet betalen volgens de Wet Werk en Zekerheid.

  Alle werkgevers in Nederland zijn dan verplicht om hun vaste werknemers én tijdelijke krachten die minstens twee jaar in dienst zijn geweest, een ‘transitievergoeding' uit te keren bij ontslag. Op dit moment kunnen werkgevers nog wel gratis af van flexwerkers van wie het tijdelijk contract afloopt.

  Werkgebeleiding

  Bij de grafische industrie komt daar nog bij dat ook de vaste werknemers geen ontslagvergoeding meekrijgen, omdat zij in plaats daarvan naar ander werk worden begeleid.

  'Maar straks moeten we hun toch een wettelijk verplichte exitpremie geven, náást de kosten die we al maken voor het mobiliteitscentrum. Dat kan onze bedrijfstak niet dragen', meent Van den Berg. 'Meer bedrijven vallen dan om en extra werkgelegenheid verdwijnt'.

  Uitzonderingsbepalingen

  De grafische media dringt er daarom al enige tijd bij Asscher op aan om af te zien van de verplichte transitievergoeding of om ruimte te bieden voor sociale plannen en cao-afspraken die kariger zijn dan de transitievergoedingen. 'Zo'n uitzondering is dan vooral bedoeld voor sectoren als de onze die het financieel zwaar hebben', zegt Van den Berg. 'Het toestaan van onze oplossing pakt ook goed uit voor de overheid zelf. Ons mobiliteitscentrum helpt namelijk binnen een half jaar 70% van alle mensen weer aan een baan. Dat scheelt uitkeringskosten.'

 • woensdag 03 december 2014 / Niet Pinokkio

  Bedrijfstakken zoals de grafische industrie maken zich grote zorgen over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, die bepaalt dat ondernemers vanaf 1 juli in principe aan al hun ontslagen werknemers ontslagvergoedingen moeten meegeven. Zij vrezen dat dit in noodlijdende sectoren tot extra faillissementen leidt.

  Onlangs heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW al een werkgroep geformeerd, die de noodklok over de nieuwe wet luidt bij minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Dat bevestigt directeur human resources Richard van den Berg van Roto Smeets, de grootste drukkersgroep van Nederland.

  Begeleiding naar ander werk

  Van den Berg wijst erop dat in bijvoorbeeld de grafische industrie nu nog de cao-afspraak geldt dat met ontslag bedreigde werknemers zoveel mogelijk naar ander werk worden begeleid. De grafimediasector heeft daartoe in 2008 een eigen mobiliteitscentrum opgericht, waarvan veelvuldig wordt gebruikgemaakt.

  'Het gaat niet goed met onze branche,' zegt Van den Berg. 'De afgelopen tien jaar is meer dan de helft van alle banen verdwenen. Er zijn nu nog 19.000 arbeidsplaatsen, waar het er 48.000 waren.' Ook Roto Smeets had rond de eeuwwisseling bijna 4700 werknemers in dienst en nu zo'n 1300. De verwachting is dat het werkgelegenheidsverlies de komende jaren verder doorzet.

  Wettelijk verplichte 'transitievergoeding'

  Het mobiliteitscentrum kost de werkgevers in de grafimedia nu jaarlijks 0,2% van de totale loonsom. Daarbovenop betalen bedrijven maximaal €3000 per ontslagen werknemer. Dit is volgens Van den Berg veel goedkoper dan wat de grafische industrie per 1 juli moet betalen volgens de Wet Werk en Zekerheid.

  Alle werkgevers in Nederland zijn dan verplicht om hun vaste werknemers én tijdelijke krachten die minstens twee jaar in dienst zijn geweest, een ‘transitievergoeding' uit te keren bij ontslag. Op dit moment kunnen werkgevers nog wel gratis af van flexwerkers van wie het tijdelijk contract afloopt.

  Werkgebeleiding

  Bij de grafische industrie komt daar nog bij dat ook de vaste werknemers geen ontslagvergoeding meekrijgen, omdat zij in plaats daarvan naar ander werk worden begeleid.

  'Maar straks moeten we hun toch een wettelijk verplichte exitpremie geven, náást de kosten die we al maken voor het mobiliteitscentrum. Dat kan onze bedrijfstak niet dragen', meent Van den Berg. 'Meer bedrijven vallen dan om en extra werkgelegenheid verdwijnt'.

  Uitzonderingsbepalingen

  De grafische media dringt er daarom al enige tijd bij Asscher op aan om af te zien van de verplichte transitievergoeding of om ruimte te bieden voor sociale plannen en cao-afspraken die kariger zijn dan de transitievergoedingen. 'Zo'n uitzondering is dan vooral bedoeld voor sectoren als de onze die het financieel zwaar hebben', zegt Van den Berg. 'Het toestaan van onze oplossing pakt ook goed uit voor de overheid zelf. Ons mobiliteitscentrum helpt namelijk binnen een half jaar 70% van alle mensen weer aan een baan. Dat scheelt uitkeringskosten.'  MIJN REACTIE;
  Nu weten jullie gelijk wat jullie dus niet moeten afspreken!


 • woensdag 03 december 2014 / kuup

  heren ze MOETEN gewoon het vakantie geld in mie geven verder geen gelul de werkgever kan me onderhand wat krijgen als de bond hiermee akkoord gaat dan hoop ikdat ze volgend jaar geen leden meer over houden dus bond ALLES OF ANDERS DE BUK ERIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • dinsdag 02 december 2014 / P. Rotesst

  ik kan niet zeggen dat de fnv kiem weet wat er leeft op de werkvloer als zij besluit om het vakantiegeld, samen met wat bovenwettelijke vrije dagen, in een potje (pkb) te stoppen en dan de werkgever het beslissingsrecht geeft wanneer dat uit te keren. 3wordt dat een eerste uitkering van 100 euro in mei en de rest vasthouden toto eind van het jaar? of totdat de cao afloopt? dat gaat de werknemer dus flink wat geld kosten. daarnaast: leuk voorstel, die 1% loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 1-1-2014. je krijgt het echter pas als de cao rond is. volgens een uitspraak van een fnv-man: mogelijk pas halverwege 2015. doe nou eens wat voor de leden in plaats van voor de werkgevers.

 • zondag 30 november 2014 / D.W

  slaap lekker, de bonden hebben geen kracht meer .leden zeggen massaal hun lidmaatschap , en ja hoor nog meer werklozen misschien worden er dan pas mensen wakker. het is een MAFIA PLAATS de hele grafische wereld

 • vrijdag 28 november 2014 / Jan Gerritsen

  FNV is al zo lang bezig om de positie van de werknemers op de arbeidsmarkt sterker te maken maar als puntje bij paaltje komt dan gebeurt er niets.
  Als we nou eens besluiten om massaal ons lidmaatschap op te zeggen en dat geld op te potten voor later, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat het toch nog iets opgeleverd heeft.

 • vrijdag 28 november 2014 / ruud

  En weer uitstel, elke keer maar weer uitstel. Wel slecht dat de bond niks op de site wil zetten over de inhoudelijker onderhandelingen, dit betekend dat ze bang zijn dat het anders onrustig wordt op de werkvloer. Ach ja de loonsverhoging komt er waarschijnlijk toch nooit want we mogen blij zijn met onze baan zolang dat nog duurt.

 • vrijdag 28 november 2014 / Wil Janssen

  Ik persoonlijk vind, dat dit soort reacties niet op deze site thuishoren. Veel geschreeuw, weinig wol.
  Natuurlijk is er frustratie bij de werknemers, maar bedenk wel, dat onze bedrijfstak 'instort'en dat heel veel werkgevers het water aan de lippen staat.

 • donderdag 27 november 2014 / erg@erglekkerweer

  Dhr.R.van de Berg (onderhandelaar KVGO en RSDB)en alle andere bandieten lachen zich rot. Nog een paar maandjes slapen, en we schoppen alle overtollige onderdanige als oud vuil op straat. Dit mede dankzij de bonden en nieuwe ontslagwet. Nou bedankt bonden voor jullie tomeloze in zet. PS ik zag de Heerts en R v.d Berg (collega,s in massa ontslag) laatst nog en gezellig babbeltje maken aan de bar in een hotel.

 
 ____   _____   ____   __  __  _  _   _____  
 | _ \\  | ___|| | _ \\  \ \\/ // | || | || | ___|| 
 | |_| || | ||__  | |_| ||  \ ` // | || | || | ||__  
 | . //  | ||__  | . //   | ||  | \\_/ || | ||__  
 |_|\_\\  |_____|| |_|\_\\   |_||  \____//  |_____|| 
 `-` --`  `-----`  `-` --`   `-`'   `---`  `-----`