/ Kiem Nieuws

RSS

RI&E Grafimedia vernieuwd, aparte versie voor kleine bedrijven

donderdag 15 april 2010 / Redactie / geen reacties

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Grafimedia is geheel vernieuwd. De digitale RI&E is in een nieuwe vorm gegoten en aangepast aan de laatste technische ontwikkelingen. Er zijn nu drie versies beschikbaar die samen tegelijkertijd een groeimodel vormen. Dat betekent vooral dat kleinere bedrijven, zeg tot en met 25 medewerkers, nu de beschikking hebben over een lichte Kern RI&E die wel volledig voldoet aan de eisen van de Arbowet. Die Kern RI&E is in betrekkelijk korte tijd in te vullen. De oude RI&E was er maar in één versie waardoor kleine bedrijven vaak door veel niet-relevante vragen heen moesten terwijl hij voor grotere bedrijven juist weer te eenvoudig was.

Werkplekken
Bij de RI&E 3 Grafimedia vormen de concrete werkplekken binnen de grafimediasector – in brede zin – het uitgangspunt. Dat zijn er alles bij elkaar 353, waarmee bedrijven in de sector vrijwel elke bestaande werkplek kunnen vinden. De RI&E geeft per werkplek alle arbo-aspecten aan, bijvoorbeeld de geluidsbelasting, machineveiligheid of gevaarlijke stoffen. Bij de lancering wordt zo’n 80 procent van de bedrijfstakprocessen gedekt. Een klein aantal werkplekken is nog niet in detail omschreven. Die informatie zal in komende updates worden toegevoegd.

PAGO en stoffenregister
De nieuwe versie biedt twee specifieke gereedschappen: een PAGO-signalering en een vernieuwd stoffenhandboek.Werkgevers in de branche moeten hun medewerkers een Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek aanbieden. De nieuwe RI&E genereert daarvoor op basis van de ingevoerde gegevens een PAGO-rapportage die als input voor de bedrijfsarts kan dienen. Verder is het uit vroegere versies al bekende stoffenregister uitgebreid met mogelijkheden voor inventarisatie, registratie, balansen en grafieken. In eerste instantie gaat het om de gevaarlijke stoffen in het bedrijf maar met het programma kan nu ook per afdeling inzicht worden verkregen in de andere grond-, hulp- en afvalstoffen die in gebruik zijn.

Helpdesk Arbografimedia
De sociale partners vertegenwoordigd in FNV KIEM, KVGO, ZSO, NDP, CNV Media en De UNIE organiseren rond de invoering van de RI&E 3 een aantal activiteiten. Er is een helpdesk ingesteld waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met vragen over de nieuwe RI&E. Daarnaast worden er zes workshops gehouden waar de nieuwe versie wordt toegelicht.

De nieuwe Branche RI&E is te downloaden op www.arbografimedia.nl

Bron: www.kvgo.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  __  __   _____   ___   ______  __  __ 
 | |/ // \ \\/ //  / ___//  / _ \\ |   \\ \ \\/ // 
 | ' //  \ ` //  \___ \\ | / \ || | -- //  \ ` // 
 | . \\   | ||   /  // | \_/ || | -- \\  | ||  
 |_|\_\\  |_||  /____//  \___// |______//  |_||  
 `-` --`  `-`'  `-----`   `---`  `------`   `-`'