/ Kiem Nieuws

RSS

Je welverdiende vakantie in het geding

dinsdag 17 mei 2011 / Redactie / geen reacties

De Eerste Kamer stemt vandaag over een wetsvoorstel van minister Kamp waarin onder andere staat dat meegenomen vakantiedagen binnen 6 maanden vervallen. In de huidige wetgeving is deze vervaltermijn 5 jaar. 

Het gaat hier om de wettelijke vakantiedagen (4 keer de wekelijkse arbeidsduur). Voor de bovenwettelijke vakantiedagen, dat zijn extra dagen die zijn afgesproken in een cao, bedrijfsregeling of in een individuele overeenkomst, blijft de termijn van 5 jaar gelden. Dit onderscheid gaat ongetwijfeld leiden tot administratieve rompslomp en veel discussie met de baas.

Grove achteruitgang
De vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden dit een grove achteruitgang. Niemand kan zo meer sparen voor een langer verlof of een sabbatical.

Nederland op de vingers getikt
Nederland is door het Europees hof op de vingers getikt, omdat langdurig zieke werknemers hier minder vakantierechten opbouwen en dat mag niet. Daarom is besloten de betreffende wet te wijzigen. De beperking in de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte wordt opgeheven, maar daarnaast wordt een vervaltermijn voor meegenomen vakantiedagen ingevoerd. De wijziging gaat dus veel verder dan nodig is met als voornaamste doel de financiële consequenties voor werkgevers te minimaliseren. Zonder daarbij oog te hebben voor de rechtspositie van werknemers. 

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben al eerder bij het kabinet geprotesteerd tegen het wetsvoorstel.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   ______  _____   _____   ______  ______ 
| || | || /_  _// / ____|| | ___|| /_  _// /_  _// 
| '--' ||  -| ||- / //---`' | ||__  `-| |,-  -| ||- 
| .--. ||  _| ||_ \ \\___  | ||__   | ||   _| ||_ 
|_|| |_|| /_____// \_____|| |_____||  |_||  /_____// 
`-` `-`  `-----`  `----`  `-----`   `-`'  `-----`