/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Op naar een pensioensysteem met nieuwe spelregels

vrijdag 11 maart 2011 / Redactie / 1 reactie

“Zou het geen nobele geste zijn van Banken en Verzekeringsbedrijven om de vier pensioenfondsen, die straks kortingen op pensioenen moeten doorvoeren, daarvoor een compensatie te laten betalen?”.

Deze suggestie van een vakbondslid bereikte mij per e-mail. Eigenlijk heeft deze man wel een klein beetje gelijk. In het hele debacle rondom de IJslandse bank Icesafe stond de Nederlandse overheid ineens garant voor maar liefst 100.000,- euro per spaarder. Die konden voor dat bedrag in ieder geval terugvallen op de overheid. Ook toen de grote Nederlandse banken onderuit dreigden te gaan, stond de overheid garant met miljarden aan leningen. Die leningen werden tegen hoge rentes verstrekt, maar ze hielden de banken overeind. En daarmee het kapitaal dat burgers bij deze banken hebben uitstaan.

Nu hebben de pensioenfondsen het moeilijk. Het is goed te begrijpen dat grote groepen mensen vinden dat er nu met twee maten gemeten wordt. Want waarom kan de overheid wel inspringen als het gaat om privé vermogen en niet nu vier pensioenfondsen mogelijk moeten korten op hun uitkeringen? Zeker als je bedenkt dat pensioenen geen gespaard geld zijn, maar uitgesteld loon. Pensioen is hét inkomen voor ouderen. 

Het voorstel van het vakbondslid dat de Banken en Verzekeraars zich op deze manier van hun goede kant kunnen laten zien is sympathiek. Want nu de economie aantrekt, maken zij weer grote winsten. Maar hoe sympathiek ik het voorstel van het lid ook vind, een storting van Banken en Verzekeringsmaatschappijen helpen ons niet.

Pensioenproblematiek niet eenvoudig op te lossen
De huidige pensioenproblematiek is niet zo eenvoudig op te lossen. Met het storten van een bedrag in een fonds met geldproblemen ben je er niet. Langzaam maar zeker dringt ook bij FNV KIEM het bewustzijn door dat het huidige pensioensysteem niet meer functioneert in deze tijd. En daarom zal de FNV, of ze het nu leuk vindt of niet, moeten nadenken over wijzigingen in het stelsel.

Kort samengevat komt de problematiek neer op het volgende. Tijdens je werkbare leeftijd leg je een kale premie in. We weten allemaal dat als we niets doen met deze premie, iedere euro die je vandaag inlegt, over een paar jaar veel minder waard is. Om te zorgen dat je later toch een redelijk pensioen ontvangt zullen de ingelegde premiegelden dus moeten stijgen. En dat doen pensioenfondsen door dit geld te beleggen. En door een bepaalde rekenrente te hanteren.

En daar ligt nu net het probleem. De aandelenmarkt is door de crisis ingestort en de rente is historisch laag. En zo kan het gebeuren dat alle pensioenfondsen miljarden aan vermogen hebben zien verdampen. Dit is trouwens maar een momentopname, want als de rente stijgt en de aandelenmarkt weer aantrekt, dan stijgt het vermogen van de fondsen even hard mee. En zijn ineens alle problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Het meest simpele is dan ook gewoon niets doen, en wachten tot de financiële markt weer aantrekt.

Mar daar ligt nu net de crux van het probleem. De overheid heeft geconcludeerd dat de financiële markten veel grimmiger zijn geworden dan vroeger. Waar het huidige systeem nog uitgaat van een stabiele financiële markt die eens in de veertig jaar wordt getroffen door een crisis, lijkt het tegenwoordig wel of we ieder tien jaar hoge pieken en diepe dalen hebben.

Pensioenregels strenger toegepast
Omdat de financiële markt grilliger is geworden dwingt de overheid ons om de pensioenspelregels strenger toe te passen. En deze verscherpte spelregels maakt dat wij niet rustig mogen afwachten tot de markt weer aantrekt. Maar pensioenfondsen moeten nu handelen, bijvoorbeeld door de pensioenen niet te indexeren. Een hard gegeven, want over een paar jaar zullen dezelfde fondsen weer bulken van het geld.

Nieuw pensioensysteem met nieuwe spelregels
Het echte probleem is dan ook niet geldgebrek bij de pensioenfondsen. En daarom helpt een storting van Banken en Verzekeringsmaatschappijen ons ook niet. Hoe sympathiek ik het voorstel ook vind. Wat wel helpt is nadenken over een nieuwe pensioensystematiek die past bij deze tijd. Een tijd waarin de financiële markt niet meer stabiel is. De grote kunst daarbij is om aan de ene kant werknemers een zo groot mogelijke kans te geven op een fatsoenlijk pensioen (dus we moeten blijven beleggen in een grimmige financiële markt), terwijl we aan de andere kant ‘verlost’ moeten worden van de huidige strakke spelregels. En dat vraagt gewoon om een nieuw pensioensysteem met nieuwe spelregels.

Joke Hubert
Voorzitter FNV KIEM

Meer pensioennieuws

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 11 maart 2011 / bert stamps

  beste fnv KIEM
  is men vergeten dat mijnheer de staat in de jaren negentig toen de pensioenkas zo vol zat, er een graai in hebben gedaan, en er sindsdien niets terug in hebben gestort,
  dit wordt in de volksmond stelen genoemd, en daar staat normaal een straf op, maar het lijkt er wel op dat er de laatste jaren alleen maar bij de normale net oppassende, sparende mensen gestolen mag worden, door de beter studerende hoog opgeleide regeerders, zodat zei in ieder geval zelf niets te kort komen, zei laten het zo overkomen dat wij de schuld zijn van deze crises, en blijven zelf buiten schot.
  En nu is het Uw taak als FNV hier tegen op te treden, en niet zoals mevr. Jongerusen mee aan het handje van deze regering te lopen, zodat zei er straks beter van wordt, en plaats kan nemen in deze elite groep, die de weg kwijt zijn, en buiten de realiteit leven,
  Hoop dat U de mensen die meer als 45 jaar betaald en gespaard hebben niet in hun hemd laat staan en hun hun pensioen waar ze recht op hebben geeft en niet besteeld
  hoogachtend
  a stamps eindhoven

 
 _ _  __  __ __  __  _  _   ______  _  _  
 | \| || \ \\/ // \ \\ / // | || | || /_  _// | || | || 
 | ' ||  \ ` //  \ \/ // | || | || `-| |,- | || | || 
 | . ||  | ||   \ //  | \\_/ ||  | ||  | \\_/ || 
 |_|\_||  |_||   \//   \____//   |_||  \____// 
 `-` -`   `-`'    `    `---`   `-`'   `---`