/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Verder kijken dan de bezuiniging reikt

dinsdag 08 juni 2010 / Redactie / geen reacties

Het ministerie van OC&W had de kunst- en cultuursector, waaronder FNV KIEM, Kunsten 92 en de Cultuurformatie, uitgenodigd om “de stand van zaken” met elkaar te bespreken. En dat hebben we gedaan.

Natuurlijk zijn de aangekondigde bezuinigingen aan de orde geweest. Hardop werd gezegd dat het ministerie nog niet weet welke kant het opgaat. Want mogelijke bezuinigingen kunnen pas ingeboekt worden na de verkiezingen. Pas dan is duidelijk hoe de machtsverhouding in Nederland ligt. Of we een regering krijgen die de kunst en cultuursector keihard wil aanpakken of dat er een coalitie komt die de meerwaarde van deze sector ziet.

Maar tussen deze mooie regels door kon je ook een ander geluid horen. Een geluid dat er al diverse scenario’s voor bezuinigen klaar liggen. Duidelijk is wel dat het ministerie nadenkt over maatregelingen die hard zullen aankomen in de sector.

Tegelijkertijd kreeg de sector zelf ook een figuurlijke draai om de oren. Het ministerie vindt de sector namelijk te veel versnipperd. Waardoor iedereen vanuit zijn eigen belang praat en handelt. Daardoor komt er geen gezamenlijke visie vanuit de sector tot stand. En zijn wij voor het ministerie een lastige gesprekspartner omdat we geen gezamenlijke agenda hebben. Als voorbeeld noemt het ministerie de sportbonden. Zij hebben een gezamenlijk doel: het binnenhalen van de Olympische spelen. Op dit doel vinden de sportbonden, het ministerie en de politiek elkaar. En dus heb je een gezamenlijke agenda waar je samen de schouders onder kunt zetten en samen aan kunt werken.

Terugrijdend in de auto heb ik daar nog over nagedacht. Want dat is natuurlijk makkelijk gezegd van het ministerie. Met de handen op de rug en achterover leunend in de stoel geeft zij aan hoe zij samenwerking ziet. En wat ze de sector verwijt - gebrek aan samenwerking - lost ze op door een boodschap neer te leggen en er vervolgens zelf de handen van af te trekken. Als het ministerie samenwerking zo belangrijk vindt, dan is zij toch medeverantwoordelijk voor de totstandkoming hiervan?? Of zie ik dit verkeerd!!

Gelukkig ben ik een positief mens. Dus ik ben me bewust van de meerwaarde dat vertegenwoordigers uit de sector met het ministerie om de tafel heeft gezeten. Maar de bal, door het ministerie op de middenstip gelegd, moet de sector er wel zelf inkoppen. En dat betekent dat de sector tot een gezamenlijke kunst- en cultuurvisie moet komen.

Een enorme uitdaging. In een periode waarin vrijwel niemand gespaard zal blijven voor bezuinigingen moeten we over onze eigen schaduw heenstappen en nadenken over een gezonde toekomst. Dat wordt afbreken en bouwen tegelijkertijd. Te beginnen binnen onze eigen organisatie. Als we ons de komende periode alleen focussen op de bezuinigingen dan missen we een slag. En dat betekent dat we én moeten nadenken hoe we aan optimale belangenbehartiging gaan doen als de bezuinigen onze leden treffen én tegelijkertijd moeten nadenken over een visie voor een gezonde sector. Heeft u ideeën voor een gezonde sector, laat uw stem horen. Niet alleen hier, maar ook op http://www.zetcultuuropdekaart.nl/.  Want de politiek is beïnvloedbaar.

Joke Hubert
Voorzitter FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___   _ _   ______  _____   ___  
 | |/ //  / _ \\  | \| || /_  _// |__ //  / _ \\ 
 | ' //  / //\ \\ | ' ||  -| ||-   / //  / //\ \\ 
 | . \\ | ___ || | . ||  _| ||_  / //__ | ___ ||
 |_|\_\\ |_|| |_|| |_|\_|| /_____// /_____|| |_|| |_||
 `-` --` `-`  `-` `-` -`  `-----`  `-----` `-`  `-`