/ Kiem Nieuws

RSS

FNV waarschuwt voor Europees ingrijpen in nationale arbeidsverhoudingen

donderdag 10 februari 2011 / Redactie / geen reacties

Het wordt een ramp als Europa straks verregaand mag ingrijpen in nationale economieën en daarmee in de arbeidsverhoudingen. Dat zegt Agnes Jongerius in reactie op het pact dat de Europese Commissie voorstelt. De FNV-voorzitter gaat donderdag 10 februari op Instituut Clingendael hierover in debat met Eurocommissaris Lásló Andor van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Jongerius: “In Europa kennen wij vakbondsvrijheid en vrijheid van onderhandelingen. We willen niet dat premier Rutte zich met de loonvorming bemoeit, dat is aan de sociale partners. Maar als dit doorgaat, dan mag de Europese Commissie dat wel!”

Afgelopen vrijdag hebben de plannen van Merkel en Sarkozy geen steun gekregen op de Eurotop. Maar de plannen van de Europese Commissie voor een ‘Pact voor de Concurrentiekracht’ liegen er ook niet om. De voorzitter van Nederlands grootste organisatie van werknemers zet grote vraagtekens bij het democratische gehalte van de voorgenomen besluiten van de Commissie. Tot nu toe is daar in afzonderlijke landen geen maatschappelijke of politieke discussie over geweest. Bovendien wijst ze op tal van ongerijmdheden in de EU-plannen.

Streven naar een arbeidsdeelname van 75 procent als in de helft van Europa vergaande bezuinigingen worden aangekondigd is praktisch onmogelijk. Er gaan veel banen verloren nu alle regeringen van Europa tegelijkertijd zwaar gaan bezuinigen. Nationale regeringen kunnen niet investeren in vakmanschap van werknemers als er tegelijkertijd keihard wordt bezuinigd op onderwijs en scholing. En het bestrijden van armoede is in een tijd van een stijgende werkloosheid en strenge bezuinigingen een onmogelijke opgave.

Tijdens het debat op Clingendael zal Agnes Jongerius aan Eurocommissaris Andor voorstellen doen om de economische groei te stimuleren, een actieve arbeidsmarktpolitiek te voeren en welvaart te verdelen, in plaats van sancties op te leggen aan landen als ze de Europese politiek niet uitvoeren.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  __  __  ______   ___   _____   ___  
 / ___|| \ \\/ // |   \\  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
| // __   \ ` // | -- // | / \ || | // __  | / \ || 
| \\_\ ||  | ||  | -- \\ | \_/ || | \\_\ || | \_/ || 
 \____//   |_||  |______//  \___//  \____//  \___// 
 `---`   `-`'  `------`  `---`   `---`   `---`