/ Kiem Nieuws

RSS

FNV pakt flexwerk aan in 2011

dinsdag 11 januari 2011 / Redactie / geen reacties

De helft van werkend Nederland heeft in de eigen omgeving wel eens waargenomen dat vaste mensen werden ontslagen en later als flexwerker terugkeerden in hetzelfde bedrijf. En 5 procent heeft dit zelf meegemaakt. Van de ontslagen vaste werknemers die als flexwerker terugkwamen, was dit in 6 van de 10 gevallen niet voor het opvangen van ziek en piek. Ook ging 70 procent van hen hetzelfde werk doen als daarvoor. Dit blijkt uit FNV-onderzoek. 

Nederlands grootste werknemersvereniging is zich rot geschrokken. In haar nieuwjaarsspeech maakte voorzitter Agnes Jongerius bekend dat een FNV-delegatie nog deze maand gaat overleggen met het ministerie van Sociale Zaken over dit verkapte omzeilen van ontslagregels. Bovendien opende de FNV maandag 10 januari een meldpunt Van vast naar flex.

Keuzevrijheid en zeggenschap
Op de nieuwjaarsreceptie maakte de FNV duidelijk positief te staan tegenover flexibel werken en onder voorwaarden ook tegenover flexcontracten. Agnes Jongerius: ‘Die keuzevrijheid van mensen is wat ons betreft essentieel. Daarom ook pleiten we voor meer zeggenschap van werknemers over plaats en tijd. Maar wat we vandaag aan de kaak stellen, zijn mensen met een vaste baan die weggewerkt worden en dan als flexkracht terug mogen komen. Dat willen we voorkomen. Zestig procent van de flexwerkers is kostwinner, blijkt bovendien. Hun bestaanszekerheid is in het geding. Je zult maar een gezin hebben of een huis willen kopen.’

Niet vrijwillig
Het FNV-onderzoek toont ook aan dat maar liefst 6 op de 10 flexwerkers niet vrijwillig voor een dergelijk contract heeft gekozen. Een derde van de flexwerkers geeft aan niet tevreden te zijn over hun contract. Daarentegen zegt driekwart van hen trots te zijn op hun werk. Een aanzienlijk deel van de flexwerkers (45 procent) zegt echter geen uitzicht te hebben op een vast contract na afloop van het flexcontract.

Gelijk loon voor gelijk werk
Gevraagd naar de beloning geeft bijna de helft van de flexwerkers aan op dit moment minder te verdienen dan vaste werknemers in dezelfde functie. Ook zeggen ze minder mogelijkheden tot opleiding te hebben. Opmerkelijk genoeg vindt ruim 80 procent van zowel de vaste als de flexwerkers dat ze recht hebben op gelijk loon voor gelijk werk. 

Geen wonder dat voorzitter Jongerius flex als speerpunt in het FNV-beleid voor 2011 uitriep: ‘We gaan ons sterk maken voor verbetering van de positie van flexwerkers. En de uitwassen pakken we hard aan.’

Meldpunt Van vast naar flex
Is flexwerk je eigen keuze en krijg je goed betaald, dan is er niks mis mee. Maar heb je een vaste baan en word je ontslagen, waarna je baas jouw werk door een flexwerker laat doen, of jou terugneemt op basis van een flexcontract, dan is dat geen goede zaak. De FNV wil deze ontwikkelingen tegengaan. Help ons en meld je ervaringen met flexwerk!

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   _____  _  _   _____   ____   ______ 
| \ / || | ___|| | \ / || | ___|| | _ \\  /_  _// 
| \/ || | ||__  | \/ || | ||__  | |_| ||  -| ||- 
| . . || | ||__  | . . || | ||__  | . //  _| ||_ 
|_|\/|_|| |_____|| |_|\/|_|| |_____|| |_|\_\\  /_____// 
`-` `-`  `-----` `-` `-`  `-----`  `-` --`  `-----`