/ Kiem Nieuws

RSS

FNV en Europese vakbeweging: ‘Zorg met spoed voor een socialer Europa!’

maandag 27 juni 2016 / Redactie / geen reacties

Op 23 juni heeft de Britse bevolking zich met een meerderheid van 52 procent uitgesproken voor een Brexit. De sociale gevolgen zullen naar verwachting groot zijn, voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor andere Europese landen.

Kloof politiek en burger
Het Britse 'nee' laat zien hoe groot de kloof is geworden tussen de politiek en de burger. Dat is niet alleen een probleem in Engeland. FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier: "Burgers en werknemers hebben in de afgelopen crisisjaren bij iedere nieuwe bezuinigingsronde gehoord dat 'het moest van Europa'. Bovendien zijn de banken wel gered, maar is de werkloosheid nog steeds onacceptabel hoog. Ongelijkheid, flexwerk, armoede en sociale uitsluiting zijn toegenomen, en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt niet aangepakt. Dan is het niet vreemd dat de Britse burger weinig vertrouwen heeft in Europa. Maar eerlijk gezegd zijn veel van deze problemen juist ook door de eigen Britse regering onvoldoende aangepakt, en heeft die regering oplossingen op Europees niveau ook regelmatig geblokkeerd."

Andere koers
Daarom staat de FNV, samen met de andere vakbonden in Europa, voor een andere koers: voor Europa maar ook voor de lidstaten. Voor solidariteit en samenwerking in plaats van sociale dumping. Met een democratische economie van en voor de mensen, met gewoon goed werk, duurzame banen van hoge kwaliteit, behoud van koopkracht, publieke diensten van goede kwaliteit en respect voor fundamentele sociale rechten, waaronder vakbondsrechten.

Socialer
Dat is de visie van de FNV en onze Europese vakbondscollega's. Niet tegen Europa, maar vóór een socialer Europa. Gezamenlijk roepen we op met spoed werk te maken van een socialer Europa.

Rechten van werkenden op zelfde niveau
Met de Britse en Europese vakbonden zal de FNV er voor waken dat niet de werkenden, uitkeringsgerechtigden of gepensioneerden de rekening van de Brexit moeten betalen en dat rechten van werkenden in het Verenigd Koninkrijk op hetzelfde niveau blijven.

Achtergrond
Tijdens de aanloop naar de Britse verkiezingen in 2015 was een belangrijk verkiezingspunt van de conservatieve partij van Cameron dat de burgers van Engeland zich zouden kunnen uitspreken over de EU via een referendum.

Nadat Cameron de verkiezingen had gewonnen, eiste hij van de overige EU-lidstaten aanpassingen in de relatie tussen het VK en de EU op een aantal punten, in ruil voor een pro-EU insteek in het referendum, zoals: geen verdergaande versterking van de EU, minder belemmeringen voor Britse bedrijven en minder sociale zekerheid voor arbeidsmigranten, en geen nadelige effecten voor het VK (zelf geen euroland) van de afspraken tussen de eurolanden.

De Britse vakcentrale TUC heeft steeds nadrukkelijk gewezen op de afbraak van werknemersrechten door de regering Cameron zelf en op het belang van Europese minimumnormen voor werknemers in het VK. Arbeidstijdenbescherming, gelijke behandeling bij deeltijdwerk, medezeggenschap, betaald vakantieverlof en bescherming bij collectief ontslag zouden wel eens snel kunnen verdwijnen als het VK niet meer gebonden is aan deze Europese regelgeving. Daarom voerde onze Britse zusterorganisatie campagne voor 'blijven' ('remain') in plaats van vertrekken ('leave').

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   __  _  __  __  _ _   _____  
 |__ //  / _ \\ | || | || \ \\/ // | \| || | ___|| 
  / //  | / \ || | '--' ||  \ ` //  | ' || | ||__  
 / //__  | \_/ || | .--. ||  | ||  | . || | ||__  
 /_____||  \___// |_|| |_||  |_||  |_|\_|| |_____|| 
 `-----`  `---`  `-` `-`   `-`'  `-` -`  `-----`