/ Kiem Nieuws

RSS

Buitengewoon congres FNV KIEM 22 maart aanstaande

donderdag 18 februari 2016 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM organiseert op dinsdag 22 maart om 10 uur een Buitengewoon Congres in de Artistozalen in Amsterdam.

Op het laatste buitengewoon congres in Amersfoort dat op 12 december 2015 plaatsvond, stemde een ruime meerderheid van 80 procent voor een motie van FNV KIEM Noord waarin een commissie van vier de opdracht kreeg om de ontvlechting van FNV KIEM te onderzoeken en met een uitgewerkt voorstel te komen.

Het advies van de Commissie Onderzoek Ontvlechting FNV KIEM (de commissie) zal op het buitengewoon congres van 22 maart behandeld worden. De commissie adviseert om voor het juridische scenario te kiezen van de zuivere juridische splitsing, waarbij de sectoren die zelfstandig willen blijven overgaan naar een nieuw op te richten vereniging en tegelijkertijd de sectoren die deel willen uitmaken van het ongedeelde deel van FNV overgaan naar het ongedeelde deel.

Dit is een efficiënte manier om de aangenomen motie te realiseren. In het verlengde van het advies van de commissie zullen de documenten die nodig zijn om tot een dergelijke splitsing te komen (splitsingsdocumenten) worden behandeld. Verder zullen enkele wijzigingen in de statuten van FNV KIEM in het kader van onderhoud op de agenda staan.

Voorlopige agenda

1. Opening

2. Vergaderorde en vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Ontvlechting FNV KIEM

 • Advies Commissie Onderzoek Ontvlechting FNV KIEM
 • Toelichting op splitsingsdocumenten
 • Besluitvorming 
   

5. Statutenwijzigingen FNV KIEM

 • Behandeling wijzigingsvoorstellen statuten FNV KIEM
 • Besluitvorming
   

6. Behandeling congresverslagen

 • Verslag buitengewoon congres 10 oktober 2015
 • Verslag buitengewoon congres 12 december 2015
   

7. Verkiezing leden Commissie van Goede Diensten

8. Datum en plaats volgend congres

9. Sluiting


Aanmelden afgevaardigden
Het aanmelden voor het congres verloopt conform de reguliere procedure via de secretaris en/of voorzitter van je sectorraad, vakgroep of afdeling. Voor vragen over de aanmelding kun je dus bij je secretaris en/of voorzitter terecht.

De congresdocumenten, inclusief de splitsingsdocumenten, zullen medio maart aan de congresafgevaardigden verstuurd worden en waar mogelijk eerder via de congrespagina op de website beschikbaar gesteld worden.

Informatiebijeenkomst
Ter voorbereiding van het buitengewoon congres in maart zal er een algemene informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 februari a.s. in het Centraal Ketelhuis te Amersfoort vanaf 15.00 uur

Met vriendelijke groet,
Namens het bondsbestuur,

Geert van der Tang
Voorzitter FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
       ___   __  __   ___    _____  _____  
  ___   / _ \\  \ \\/ //  / _ \\  / ___// | ___|| 
  /  || | / \ ||  \  //  / //\ \\  \___ \\ | ||__  
 | [] || | \_/ ||  / . \\ | ___ || /  // | ||__  
  \__ ||  \___//  /_//\_\\ |_|| |_|| /____//  |_____|| 
  -|_||  `---`  `-` --` `-`  `-` `-----`  `-----` 
   `-`