/ Kiem Nieuws

RSS

Sectorraadsverkiezingen

donderdag 12 november 2015 / Redactie / geen reacties

Iedere sector van FNV KIEM wordt vertegenwoordigd door een sectorraad en eens per vier jaar worden onze sectorraden opnieuw samengesteld via verkiezingen onder al onze ledengroepen.

Begin 2016 worden er nieuwe sectorraadsverkiezingen gehouden.

Verkiezingen
De verkiezingen horen tijdig te worden georganiseerd voor het jaarlijks bondscongres. In 2016 staat het bondscongres gepland in de maand juni. In de eerste maanden van het jaar worden daarom de verkiezingen voor de sectorraden gehouden die dan weer een nieuwe zittingstermijn ingaan. Uit de nieuw samengestelde sectorraden zullen vervolgens kandidaten gesteld kunnen worden voor het onbezoldigd bondsbestuur. Na een aparte verkiezing wordt daarvan een voordracht gemaakt die aan het bondscongres wordt gepresenteerd.

Taken sectorraad
Binnen FNV KIEM adviseren de sectorraden en de Bondsraad over het beleid en belangrijke besluiten die de sector raken en doen voorstellen in dit kader. Zo worden voorstellen voor de cao door bestuurders en sectorraadsleden gezamenlijk vastgesteld. Op deze manier kunnen leden meedoen en meebeslissen over het vakbondswerk.

Stel je verkiesbaar
Ben jij geïnteresseerd in de sectorraad en wil je je verkiesbaar stellen? Stuur dan voor vrijdag 11 december 12.00 een e-mail naar SecretariaatDagelijksbestuur@fnv-kiem.nl met daarin:

• Een korte motivatie
• Een (digitale) pasfoto
• De sectorraad waarvoor je je aanmeldt (Grafisch, Prepublishing, Verpakkingen, Uitgeverijen, Kunsten, Audiovisueel of UGO).

Wil je je kandidaat stellen of meer informatie over wat het werk precies inhoudt, bekijk dan het profiel of het uitgebreide takenpakket.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _  _  _   _____  _  _  __  _   ___  
| || | || | || | || |__ // | || | || | || | ||  / _ \\ 
| '--' || | || | ||  / //  | || | || | '--' || / //\ \\ 
| .--. || | \\_/ ||  / //__ | \\_/ || | .--. || | ___ ||
|_|| |_|| \____//  /_____|| \____// |_|| |_|| |_|| |_||
`-` `-`  `---`  `-----`  `---`  `-` `-` `-`  `-`