/ Kiem Nieuws

RSS

Dagloonbesluit 2015: het moet anders!

donderdag 10 september 2015 / Redactie / 6 reacties

Sinds 1 juli is het Dagloonbesluit ingevoerd. Dit besluit geeft regels voor het berekenen van het dagloon en is hiermee bepalend voor de hoogte van de WW-uitkering.

De FNV is op de hoogte van het feit dat dit invloed heeft op de WW-uitkering van velen. Daarom is er de afgelopen weken intensief contact geweest met het ministerie van SZW over de mogelijkheden tot aanpassingen van het Dagloonbesluit.

Voor wie zijn de aanpassingen nodig
Die noodzakelijke aanpassingen zijn vooral voor twee groepen werknemers van groot belang. Ten eerste zijn dat de starters- en herintreders op de arbeidsmarkt, die minder dan een jaar gewerkt hebben, voordat zij werkloos werden.

Deze groep kreeg tot nu toe 70% van het laatstverdiende loon, maar moet het nu doen met misschien wel de helft, domweg omdat het dagloon op grond van het nieuwe Dagloonbesluit te laag wordt vastgesteld. Hierdoor is het dagloon niet langer een weerspiegeling van het welvaartsniveau dat de werknemer had voordat hij werkloos werd. Hij zakt immers met zijn WW-uitkering naar feitelijk 35% van het laatstverdiende loon.

Een andere groep werknemers die getroffen wordt, is de groep die in het jaar voordat ze werkloos werden, niet een heel jaar lang gewerkt hebben, maar daarin naast loon ook een uitkering hebben ontvangen, zoals een WW-, ZW- of WIA-uitkering. In het nieuwe Dagloonbesluit is bepaald dat hun uitkering niet langer als loon meetelt in de berekening van hun dagloon. Omdat ook voor deze groep het dagloon daardoor te laag wordt vastgesteld, krijgen zij daardoor ook een te lage WW-uitkering.

Wat ons ook een doorn in het oog is, is het feit dat de bijzondere dagloongarantie voor 55 plussers met één pennestreek uit het nieuwe Dagloonbesluit is verwijderd.

Doel FNV
Wij hebben in de afgelopen weken dan ook richting SZW stevig ingezet op reparatie van het Dagloonbesluit op in ieder geval deze punten. Dit intensieve overleg heeft er nu toe geleid dat het ministerie met ons wil zoeken naar aanpassingen in het Dagloonbesluit.

Onze inzet is daarbij volkomen duidelijk; het dagloon moet op een juiste wijze worden berekend, zodat de WW-uitkering daarmee ook weer een weerspiegeling wordt van het welvaartsniveau dat de werknemer had voordat hij werkloos werd. Lees 70% van zijn laatstverdiende loon.

Er is inmiddels ook in de politiek de nodige beroering ontstaan. Er zijn al Kamervragen gesteld en er komt ook een Kamerdebat. De FNV zal de politiek niet alleen zeer kritisch volgen, maar zal de politieke besluitvorming ook beïnvloeden.

Melden
Het is intussen van groot belang dat iedereen die een WW-uitkering ontvangt die lager is dan was te verwachten op grond van het laatst verdiende loon, zich bij FNV meldt.

FNV KIEM staat klaar om voor je in bezwaar te gaan, waarbij goed gecontroleerd kan worden of het UWV de uitkering wel goed heeft berekend en waarbij ook de bezwaren tegen het nieuwe dagloonbesluit kunnen worden ingebracht.

Wil je dat FNV KIEM bezwaar voor je maakt, neem dan contact op met onze juridische helpdesk via 0900 36 854 36. 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • donderdag 17 september 2015 / Lenny

  Op 23-09-2015 heeft de Tweede Kamer overleg met minister Asscher over het ww-besluit.

  Daarnaast is er een oproep op het twitteraccount van Paul Ulenbelt om hem een bericht te sturen als je tijdelijke contract is beëindigd na 1 juli 2015 en je ontvangt minder ww dan de verwachtte 75% of 70%.
  Meldingen naar: pulenbelt@sp.nl

 • woensdag 16 september 2015 / Webredactie

  Beste gedupeerden,

  Wil je dat FNV KIEM bezwaar voor je maakt, neem dan contact op met onze juridische helpdesk via 0900 36 854 36.

 • woensdag 16 september 2015 / Lenny

  Volgens de site Rijksoverheid:
  De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het VERSTERKT de rechtspositie van flexwerkers. ????

  De positie voor ALLE flexwerkers wordt VERSLECHTERD. !!!!
  Situatie van de flexwerkers:
  Helaas is het bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij werkgever A niet het geval, dat je de volgende dag direct bij werkgever B kan beginnen.
  Kortom in het jaar waarin je (hopelijk tijdelijk) werkeloos wordt, zal je geen 261 dagen gewerkt hebben. Maar op 261 dagen wordt WEL je ww-uitkering gebaseerd.

  Daarnaast is het alom bekend, dat mensen boven de 50 jaar amper aan een baan komen. Dus vanuit de ww gaan werken voor tijdelijke baan van langer dan 26 weken maar korter dan 52 weken (eigenlijk minimaal 57 weken) heb je echt een groot probleem, nl, een veel lagere uitkering dan de 70% van je laatst verdiende loon.


  Minister Asscher vond de aanpassingen eerlijker omdat mensen die kort werken en in die korte tijd een hoger salaris hadden dan voorheen, zij niet in aanmerking komen voor een hogere uitkering gebaseerd op die korte periode met een hoog salaris (zie site CNV).
  Ik vind het knap om in deze tijd voor een hoger salaris aan de slag te gaan. Ik heb vanaf 1980 t/m febr. 2015 gewerkt, maar kan echt niet meer in deze tijd -met de concurrentie van de vele werkzoekenden- hetzelfde of een hoger salaris krijgen t.o.v. mijn laatst verdiende salaris. En dit geldt voor de meeste werkelozen.
  Dus ik vraag mij af, of er voor die enkele uitzondering, die boft met een hoger salaris, de regels aangepast moesten worden, die voor het merendeel nadelig uitpakt?
  Heel erg vreemd.

  Tevens is het onbegrijpelijk dat het laatste loontijdvak niet meegenomen kan worden bij de berekening van het dagloon.
  Voor dit loontijdvak is toch ook ww-premie betaald.

  Kortom, in een tijd waarin flexibel werken nu eenmaal het meest gangbare is om hopelijk ooit aan een vaste baan te komen, kan het toch niet zo zijn dat als het tegenzit je behoorlijk financieel in de problemen komt?


 • maandag 14 september 2015 / Petra

  Harry ik ben het helemaal met je eens ik ben ook de dupe van deze nieuwe wetswijziging. We worden keihard afgestraft. Ik voor het aannemen van een tijdelijke baan wat het gevolg is een bruto inkomsten verlies van ruim
  € 700,00 van de €1100,00.

  Deze wetswijziging zorgt er alleen maar voor dat mensen die nu in de WW er blijven zitten. of ze moeten gelijk een jaar contract of vastdienst verband krijgen.

  Ik hoop dat het FNV KIEM mij ook bij kan staan om bezwaar te maken tegen mijn beslissing

  Vr Gr Petra

 • zaterdag 12 september 2015 / René Does

  Op 1 augustus 2014 ben ik (54 jaar oud) als gevolg van een reorganisatie ontslagen. Vanaf die datum ontving ik een ww-uitkering die, gezien de hoogte van mijn eerdere salaris, gebaseerd was op het maximale dagloon van bijna € 200.

  Vervolgens ben ik in december 2014, op projectbasis, werkzaam geweest en wederom in de WW geraakt. Vanaf eind februari 2015 tot en met 31 augustus 2015 weer aan het werk geweest, eveneens op projectbasis. En m.i.v. 1/92015 heb ik opnieuw een ww-uitkering aangevraagd.


  Naar nu blijkt kom ik niet meer in aanmerking voor het oude (maximale ) garantiedagloon, omdat de periode waarin dit van toepassing zou zijn geweest dan zal zijn verstreken, en wel met één maand. Dus in plaats van een ww-uitkering gebaseerd op het (max) dagloon van circa € 200 is dit met bijna 50% (!) gedaald.


  Zoals u wellicht weet, is het als 50+ al een hele opgave om sowieso op contractbasis aan de slag te kunnen gaan, laat staan dat er een dienstverband van onbepaalde duur wordt aangeboden. Ik heb dus de geboden arbeidskansen met beide handen aangepakt. En met de kennis van nu doemt de vraag op of dit nu wel zo verstandig is geweest:


  - had ik in de afgelopen maanden geen werk geaccepteerd, dan zou mijn uitkering nog lange tijd (ruim 30 maanden) gebaseerd zijn op het maximale dagloon. Nu ik wel aan de slag ben gegaan, iets wat ik zelf ook wilde en het geen ook door het UWV van mij wordt verlangd, is de appel wel erg zuur nu dit bedrag bijna is gehalveerd.


  Ik heb bij het UWV bezwaar gemaakt. Hun antwoord komt er in het kort op neer dat zij de slechts de wet hebben uit te voeren.

  Dat wijzigingen in de wet een dergelijk neveneffect zouden hebben, kan en mag volgens mij niet de bedoeling zijn geweest.


 • donderdag 10 september 2015 / Harry Verjans

  Het verheugd mij dat ook het FNV opkomt voor de mensen die tijdelijk aangewezen zijn op een WW uitkering.

  Ik wil u graag nog wijze op de absurde wijze waarop het sv-loon wordt bepaald. Ik heb 42 weken gewerkt, maar omdat het UWV terug kijkt vanaf het laatste volledige loonaangifte tijdvak worden er maar 34 weken van mijn loon meegenomen in de berekening terwijl er wel gedeeld wordt door 261 dagen.

  Tevens wordt de opgebouwde 13e maand die in veel CAO's staat niet meegenomen. Allemaal versoberingen die er voor moeten zorgen dat er minder hoeft te worden uitgekeerd. Voor de goede orde er is over mijn loon 35 jaar WW premie afgedragen. U begrijpt het waarschijnlijk al ik ben een 55 plusser, die wat problemen heeft om weer vaste grond onder de voeten te krijgen.
  M.v.g.
  Harry Verjans

 
       ___  __  __  __  __       _____  
 ____   / _ \\ \ \\ / // \ \\/ //  ____   | ___|| 
 |  \\  / //\ \\ \ \/ //  \ ` //  |  \\  | ||__  
 | [] || | ___ || \ //   | ||  | [] ||  | ||__  
 | __// |_|| |_||  \//    |_||  | __//  |_____|| 
 |_|`-`  `-`  `-`   `    `-`'  |_|`-`  `-----` 
 `-`                   `-`