/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: Hoe kan ik mijn bevallingsverlof gespreid opnemen?

dinsdag 08 september 2015 / Redactie / geen reacties

In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Dit is gespreid in zes weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof.

Sinds 1 januari 2015 mag je een deel van dit bevallingsverlof gespreid opnemen.

Het zwangerschapsverlof
Het zwangerschapsverlof gaat uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum in. Wat je minder aan zes weken zwangerschapsverlof opneemt mag bij het bevallingsverlof opgeteld worden. Bijvoorbeeld: Je neemt vanaf vijf weken voor de uitgerekende datum verlof op. Dan mag je één week bij het bevallingsverlof optellen.

- Als de baby te vroeg wordt geboren dan mag je de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan zes weken optellen bij het bevallingsverlof. Je hebt namelijk altijd recht op minimaal 16 weken verlof.
- Als de baby te laat wordt geboren dan mag je de dagen tussen de uitgerekende datum en de bevallingsdatum optellen bij de termijn van 16 weken. Je hebt dan dus recht op meer dan 16 weken verlof.  

Sinds 1 januari mag het bevallingsverlof ook in delen opgenomen worden. Het gaat om het verlof dat over is gebleven na zes weken na de datum van de bevalling. Dit deel mag je voortaan gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Dit moet wel in overleg gebeuren met je werkgever en uiterlijk 3 weken na het begin van het bevallingsverlof bij de werkgever zijn aangevraagd. Je werkgever heeft vervolgens twee weken de tijd om in te stemmen met dit verzoek of om dit af te wijzen. Afwijzen mag de werkgever echter alleen in uitzonderlijke gevallen doen. Namelijk alleen als het bedrijf hierdoor ernstige problemen ondervindt.

Meerling
Er is momenteel nog geen recht op extra verlof bij de geboorte van een meerling. Waarschijnlijk gaat dit in de loop van 2016 veranderen en zal het verlof verlengd gaan worden met vier weken.

ZEZ regeling
Zelfstandig onderneemsters hebben sinds een aantal jaren ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van zestien weken. De regeling Zwanger en Zelfstandig is in juni 2008 in werking getreden. Sindsdien hebben vrouwelijke zelfstandigen recht op een uitkering van maximaal het wettelijk minimumloon. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   ______   ___   ______   ___  
 /_  _//  / _ \\ |   \\  / _ \\  /_  _//  / _ \\ 
 `-| |,-  | / \ || | -- // | / \ ||  | ||  | / \ || 
  | ||  | \_/ || | -- \\ | \_/ ||  _| ||  | \_/ || 
  |_||   \___// |______//  \___//  /__//   \___// 
  `-`'   `---`  `------`  `---`  `--`    `---`