/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: wat houdt de motiveringsplicht van de werkgever in bij een concurrentiebeding?

vrijdag 28 augustus 2015 / Redactie / geen reacties

Met de invoering van de WWZ is sinds 1 januari 2015 de regeling voor het concurrentiebeding veranderd.

Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijven de huidige regels gelden.

Vanaf 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever schriftelijk motiveert dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De vraag is nu wanneer deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voldoende zijn onderbouwd door de werkgever.

Recente uitspraak
Recent is er voor het eerst een uitspraak gedaan over deze motiveringseis door de rechtbank Amsterdam in een kort geding op 23 juli 2015.  In deze zaak werd het zwaarwegende bedrijfsbelang door de werkgever onderbouwd met het argument dat er veel geld en tijd in de werknemers is geïnvesteerd en de werknemers kennis kunnen nemen van het door werkgever opgebouwde marktgebied, de behoeften en werkwijze van de werkgever. De werkgever zou benadeeld worden als deze kennis en informatie wordt gebruikt om elders concurrerende activiteiten te verrichten.

Oordeel rechter
De rechter is van mening dat de werkgever de zwaarwegende bedrijfsbelangen te algemeen heeft omschreven en dat niet concreet genoeg is gemaakt welke specifieke kennis en informatie de werknemer in dit geval dan zou kunnen gebruiken bij concurrenten. De rechter schorst het beding dan ook.

De rechter overweegt verder dat in deze zaak de werknemer door handhaving van het concurrentiebeding onbillijk zou worden benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Het gaat hier om een uitspraak in een kort geding en partijen kunnen de zaak nog voorleggen aan de rechter in een bodemprocedure, maar het lijkt niet voor de hand te liggen dat die anders zal oordelen.  

Conclusie
Uit deze zaak blijkt dat het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen onder zeer bijzondere omstandigheden is toegestaan. De werkgever moet ten eerste zeer goed motiveren dat een concurrentiebeding nodig is en dat hetzelfde doel niet bereikt kan worden door bijvoorbeeld een studiekostenbeding of een geheimhoudingsbeding.

Ten tweede moet ook het belang van de werkgever om het concurrentiebeding te handhaven zwaarder wegen dan het belang van de werknemer om het concurrentiebeding te schorsen. Dit is dus een zware toets waar een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet makkelijk aan voldoet.

Vragen?
Heb je vragen over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, neem dan telefonisch contact op met FNV KIEM via telefoonnummer 0900-3685436 (optie 1). 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______   ______  ____    ___   ____   _____  
|   \\ /_  _// | _ \\  / _ \\  | _ \\  | ___|| 
| -- //  -| ||-  | |_| || | / \ || | |_| || | ||__  
| -- \\  _| ||_  | . //  | \_/ || | . //  | ||__  
|______// /_____// |_|\_\\  \___//  |_|\_\\  |_____|| 
`------`  `-----`  `-` --`  `---`  `-` --`  `-----`