/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: De transitievergoeding, wat is het en wanneer heb je er recht op?

vrijdag 12 juni 2015 / Redactie / 2 reacties

Per 1 juli 2015 is er een heel nieuw stelsel van ontslagvergoedingen. De transitievergoeding zal voortaan in de meeste gevallen gaan gelden.

De hoofdregel is dat iedereen die langer dan 24 maanden heeft gewerkt bij dezelfde werkgever en onvrijwillig zijn baan verliest heeft –in beginsel-  recht heeft op deze vergoeding. Werknemers krijgen de vergoeding als compensatie voor het verlies van hun werk en om de transitie van werk-naar-werk te vergemakkelijken.  

Om recht te hebben op de transitievergoeding gelden twee voorwaarden.


1) Je bent minimaal 24 maanden in dienst geweest bij de werkgever
Voor de berekening van deze 24 maanden worden alle arbeidscontracten bij elkaar opgeteld, tenzij je tussendoor langer dan zes maanden uit dienst was. Ook de arbeidsovereenkomsten met verschillende werkgevers die gezien moeten worden als elkaars opvolger tellen mee. Als je bijvoorbeeld begonnen bent als uitzendkracht dan tellen deze maanden dus mee als je toen dezelfde werkzaamheden deed. 


2) De arbeidsovereenkomst is voor de werknemer onvrijwillig geëindigd
Dit is het geval indien je werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, te ontbinden of niet te verlengen. Of als dit op initiatief van de werknemer gebeurt indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Van dit laatste is echter niet snel sprake. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden krijg je geen transitievergoeding.  

Hoeveel krijg je?
Voor de eerste tien gewerkte jaren krijg je een derde maandsalaris per jaar en voor de dienstjaren daarna een half maandsalaris per jaar. Het maximale bedrag is € 75.000 of een jaarsalaris indien je meer dan dit bedrag verdiend.

Geen transitievergoeding gekregen, terwijl je er wel recht op hebt?
Aarzel dan niet te lang om de hulp van FNV KIEM in te schakelen!! Als je werkgever niet betaald moet je binnen drie maanden een procedure bij de rechter starten. Trek dus snel aan de bel en neem contact met ons op.

Uitzonderingen
Er gelden tal van uitzonderen en overgangsregelingen. Deze zijn met name gericht op jongere werknemers, oudere werknemers en kleine werkgevers in financiële problemen. Hier komen we later nog op terug. 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Ontslag

  woensdag 16 september 2015

  Bij een (dreigend) ontslag is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over het ontslagrecht. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 31 juli 2015 / Legal Desk

  Beste meneer Kuypers,

  U heeft bij deeltijdontslag recht op een transitievergoeding pro rata. Deeltijdontslag gaat echter vaak via een vaststellingsovereenkomst en daarin mag er afgeweken worden van de transitievergoeding en kan ook een lagere of geen transitievergoeding worden afgesproken. Neem dus bij deeltijdontslag contact met ons op om ervoor te zorgen dat u deze vergoeding niet misloopt!

  Met vriendelijke groet,
  Afdeling Legal Desk FNV KIEM

 • vrijdag 03 juli 2015 / G. Kuypers

  Krijg je bij deeltijd ontslag ook deze transitievergoeding?

 
 ______   ___        _  _   _____  __  __ 
 /_  _//  / _ \\  ____  | || | || / ___|| \ \\/ // 
  | ||  | / \ || |  \\ | || | || | // __   \ ` // 
 _| ||  | \_/ || | [] || | \\_/ || | \\_\ ||  | ||  
 /__//   \___//  | __//  \____//  \____//   |_||  
 `--`    `---`  |_|`-`   `---`   `---`   `-`'  
           `-`