/ Kiem Nieuws

RSS

Veranderingen in de WW per 1 juli 2015

donderdag 04 juni 2015 / Redactie / geen reacties

Inkomstenverrekening in plaats van urenaftrek
Als iemand vanuit de WW weer aan het werk gaat en korter dan één jaar in de WW zit, dan wordt volgens de huidige regeling het aantal uren dat wordt gewerkt in mindering gebracht op de WW-uitkering. Als het nieuwe werk een loon oplevert dat lager is dan de WW-uitkering, kan dit dus leiden tot een achteruitgang in inkomen.

Om dit te voorkomen geldt nu al een regeling van inkomstenaftrek voor iemand die langer dan één jaar aaneengesloten in de WW zit. Vanaf 1 juli 2015 gaat deze inkomstenaftrek gelden voor iedereen die vanuit de WW weer aan het werk gaat, ongeacht de duur van de WW-uitkering.

De inkomstenaftrek houdt in dat een deel van de inkomsten uit nieuw werk in mindering wordt gebracht op de uitkering: in de eerste twee maanden wordt 75% en daarna 70% van het inkomen met de WW-uitkering verrekend. De werkzoekende houdt dus in de eerste twee maanden 25% en daarna 30% van de inkomsten over als aanvulling op de WW-uitkering. Hierdoor wordt werken naast een WW-uitkering altijd lonend. Als het loon uit nieuw werk 87,5% van het maandloon bedraagt, stopt de WW-uitkering.

Rekenvoorbeeld
Stel, je verdiende € 2000 per maand voordat je werkloos werd. Dat is het maandloon waarop je uitkering wordt gebaseerd. Je WW-uitkering is 70% van uw maandloon. Dat is € 1400. Je gaat weer aan het werk en verdient € 1000 per maand. 70% van de inkomsten gaat van je WW af. In dit voorbeeld is dit een bedrag van € 700 (70% van € 1000 loon). Je WW-uitkering is dan € 700 (€ 1400 WW - € 700 loon). Je  totale inkomsten (loon en WW) komen dan op € 1700. Dat is € 300 meer dan wanneer je niet aan het werk was gegaan.


Sneller passend werk accepteren
Volgens de huidige regeling krijgen werkzoekenden in de WW zes maanden de tijd om werk te zoeken op hun eigen niveau. Na één jaar onafgebroken in de WW, is alle arbeid passend, ongeacht het niveau. Per 1 juli 2015 gaat dit al na zes maanden gelden en is alle arbeid na zes maanden in de WW passend, ongeacht het arbeidsverleden, opleidingsniveau en oude salaris. Een werknemer moet dus na zes maanden ook een veel lager betaalde baan accepteren. Omdat vanaf 1 juli 2015 voor iedereen in de WW direct de inkomstenaftrek van toepassing is, geldt wel dat dan maar een deel van de inkomsten uit de nieuwe baan wordt verrekend met de WW-uitkering. Hierdoor loont het accepteren van een lager betaalde baan toch altijd.

Vragen
Vragen over de veranderingen in de WW. Bel dan de Helpdesk van FNV KIEM via 0900 36 854 36. Leden van FNV KIEM worden gratis geholpen. Nog geen lid, word het dan snel

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ____   __  __  _____    ___   __  _  _  _  
 | _ \\  \ \\/ // | __ \\  / _ \\ | || | || | || | || 
 | |_| ||  \ ` // | | \ || / //\ \\ | '--' || | || | || 
 | . //   | ||  | |__/ || | ___ ||| .--. || | \\_/ || 
 |_|\_\\   |_||  |_____// |_|| |_|||_|| |_|| \____// 
 `-` --`   `-`'  -----`  `-`  `-` `-` `-`  `---`