/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Afzien van stakingsrecht onverstandig

vrijdag 16 januari 2015 / Redactie / geen reacties

De vakbond De Unie zet het ultimum remedium in de ijskast met als reden dat zij er op basis van het argument wel kunnen uitkomen met de werkgevers.

Dat lijkt op het eerste gezicht heel redelijk. Echter, hiermee suggereert de vakbond dat er blijkbaar ook op een andere wijze wordt onderhandeld, namelijk niet op basis van argumenten. Dit is volstrekte onzin natuurlijk. Veruit de meeste onderhandelaren overleggen met werkgevers op basis van argumenten. Men wisselt standpunten en uiteindelijk belangen met elkaar uit en komen al dan niet tot overeenstemming. Dat kan soms enige tijd duren maar in het overgrote deel van de onderhandelingen komen we er op basis van dergelijke gesprekken uit.

Stakingen hebben nut
Het stakingsmiddel wordt in Nederland relatief weinig gebruikt. Echte stakingen komen nauwelijks voor in Nederland terwijl in onze omringende landen het middel vrij frequent wordt toegepast. Ervaring leert dat als de onderhandelingen vastlopen de dreiging van acties veelal voldoende is om beweging aan werkgeverszijde te bewerkstelligen. Als vakbonden dit middel niet meer achter de hand hebben kunnen onwelwillende werkgevers achterover leunen. Ook heeft het middel van stakingen haar nut bewezen. Bijna altijd blijkt dat na gebruik de werkgevers toch bereid zijn om weer met de bonden te praten en er ruimte ontstaat om het weer met elkaar eens te worden.

Motivatie De Unie onduidelijk
Waarom geeft De Unie dan dit laatste (dreig)middel op? Zeker niet om nu plotsteling op basis van het argument tot resultaten te komen, dat doen ze immers al sinds jaar en dag. Misschien omdat men denkt dat dit middel niet past bij hun achterban van middelbaar en hoger opgeleid personeel. Misschien omdat ze denken dat het niet meer past in de tijdsgeest. Misschien omdat ze publiciteit nodig hadden richting een deel van hun potentiele achterban (lees: ledenwerving) of omdat de gesprekken over een eventueel samengaan met de CNV zijn stukgelopen. Misschien is het nog simpeler, omdat stakingen bonden veel geld kosten en De Unie door het grote ledenverlies van de afgelopen jaren nauwelijks financiële armslag meer heeft. Wat hen echt motiveert wordt niet duidelijk.

Stakingsmiddel niet lichtvaardig ingezet
Het op voorhand afstand nemen van het basisrecht om de onderhandelingen kracht bij te zetten is onverstandig. Het middel, mitst op een juiste wijze toegepast, kan de natuurlijke ongelijkheid tussen werkgevers en werknemers enigszins neutraliseren. Het stakingsrecht is aan strikte randvoorwaarden gebonden en zal alleen al vanwege deze vormvereisten niet snel worden toegepast. Ook voor onderhandelaars is het dikwijls lastig om het middel in te zetten,  wij zijn immers gewend om op basis van argumenten onze doelen te bereiken. Staken is een machtsmiddel en leidt tot emoties aan beide zijden die ver afstaan van het onderhandelingswerk. Die emoties trekken altijd een wissel op de relatie waardoor het na een staking vaak lastig is weer op een normale adequate wijze met elkaar om te gaan. Het is dus niet een middel dat lichtvaardig wordt ingezet. 

Slecht signaal
Het blijft daarom een vreemde move voor een vakorganisatie om afstand te nemen van dit basisrecht. Het stakingsmiddel kan door bonden worden gebruikt, dikwijls getoetst door een rechter, als laatste middel om beweging in een onderhandelingsproces te krijgen. Door afstand te nemen lijkt het alsof De Unie zich als vakorganisatie steeds verder buiten het spel plaatst. Dat is jammer en slecht voor de werkenden die zij vertegenwoordigen en slecht als signaal aan de BV Nederland. 


Pepijn ten Kate
Bestuurder

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      ______  ______  __  __  ______   ___  
 ____   /_  _// /_____// \ \\/ // /_  _//  / _ \\ 
 |  \\  -| ||-  `____ `  \ ` //   | ||  | / \ || 
 | [] ||  _| ||_  /___//   | ||   _| ||  | \_/ || 
 | __//  /_____// `__ `    |_||  /__//   \___// 
 |_|`-`  `-----`  /_//    `-`'  `--`    `---`  
 `-`         `-`