/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Zelf doen

vrijdag 09 januari 2015 / Redactie / geen reacties

Niet alleen kleine kinderen zeggen dat maar ook volwassenen als het gaat om hun pensioen.

De roep om zelf het pensioen te kunnen regelen bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij een pensioenfonds of uitvoerder naar eigen keuze wordt steeds groter. Daarom willen veel werknemers en zelfstandige beroepsbeoefenaren af van de zogenaamde verplichtstelling van het pensioenfonds.

Pensioen is een relatief duur product dat zich pas op termijn laat uitbetalen. De inleg verdrievoudigd zich tijdens de opbouwperiode zodat men na pensionering van een aanvullend pensioen kan genieten voor de rest van het leven (ongeacht hoe oud men wordt). 

Bij het televisie programma Radar was dit onlangs aan de orde. Deelnemers van verplichtgestelde pensioenfondsen klaagden over het feit dat ze hoge premies moesten afdragen aan het fonds binnen hun branche. De redenen van hun boosheid waren divers: ontevredenheid over de service, slechte resultaten en te hoge premies.

Uitholling van het huidige pensioensysteem
Het stoppen van de verplichtstelling en het geven van vrijheid leidt onherroepelijk tot een uitholling van het huidige pensioensysteem. Het systeem is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Het niet meer meedoen heeft een aantal gevolgen die we dan wel onder ogen moeten zien.

Hogere premies voor achterblijvers
Zo leidt uittreding van veel deelnemers tot hogere premies voor de overgeblevenen. Immers met een kleinere populatie nemen de kosten per deelnemer toe en dat uit zich in (nog) hogere premies. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht voor hen die wel willen blijven opbouwen. Zeer hoge premies zullen leiden tot afname van het aantal deelnemers of de keuze voor goedkopere regelingen (met een lager pensioen als resultaat).

Het blijkt dat als men niet verplicht is mee te doen aan een pensioenregeling men het geld aan andere zaken gaat besteden. Dit nemen wij momenteel waar met de toename van het aantal zelfstandigen. Het overgrote deel van hen bouwt geen pensioen op. Dus als men de keuze vrij laat aan het individu is een adequate pensioenopbouw  waarschijnlijk het eerste slachtoffer.

Het prettige voor werkgevers en opdrachtgevers is dat men dan wel feitelijk 20% goedkoper kan werken. Dat zijn namelijk de kosten die samenhangen met ons huidige pensioensysteem. Het zal met name opdrachtgevers worst zijn of degene die ze inhuren voor een opdracht wel of geen aanvullend pensioen opbouwt, dat is immers een eigen verantwoordelijkheid van de zelfstandige. Voor hen is het tarief dat de zelfstandige rekent van belang. Rekent de zelfstandige wel een adequate pensioenopbouw mee in het tarief dan wordt die dus al snel een stuk duurder dan zijn collega die dat niet doet. De kans is groot dat deze zzp’er zich snel uit de markt prijst. Gevolg is dat veel zzp’ers dan relatief snel besluiten om deze post maar te laten vallen.

Goedkope regelingen
Voor werknemers geldt dit principe eigenlijk ook. Veel werkgevers betalen momenteel een groot deel van de premies. Het blijkt maar al te vaak dat men opteert voor goedkopere regelingen zodat de premies dalen. Werknemers blijken net als zzp’ers gevoelig voor de korte termijn winst en kiezen snel voor een slechtere regeling in ruil voor een loonsverhoging of voor andere korte termijn voordeel.

Een andere nieuwe trend is het denken dat het aflossen van het huis ook een adequate belegging is als pensioenvoorziening. Daarbij worden mogelijk een aantal risico’s vergeten. Ten eerste is het maar de vraag of de opbrengst van het huis op termijn nog zo groot zal zijn als men nu denkt. De verwachting is immers dat het aantal Nederlanders zal afnemen en de bevolking vergrijst. Ten tweede moet men toch ergens wonen dus na de verkoop komen er kosten voor een andere woning. Tot slot zijn er veel mensen die een huis niet afbetalen maar alleen rente betalen, in de veronderstelling dat de prijzen in de loop der jaren zullen stijgen. Afgelopen jaren hebben aangetoond dat een dergelijke veronderstelling niet altijd op gaat waardoor men ook met een restschuld kan blijven zitten. En van schulden kunnen slechts weinigen leven.

Maar wat betekent dit nu voor straks? Grote groepen ouderen  die geen of onvoldoende aanvullend pensioen hebben opgebouwd en afhankelijk worden van een karige AOW. Omdat de AOW feitelijk tekort schiet wordt men tevens afhankelijk van allerlei toeslagen (als die dan nog bestaan). Omdat ook deze inkomensondersteuning door belastinginkomsten moet worden opgebracht wordt de belasting druk steeds hoger voor hen die werken.

Verschraling in de toekomst
De wens van de mensen die onder de verplichtstelling uit willen of de vrijheid willen hebben om het zelf te regelen is gericht op de korte termijn en leidt tot een onwenselijke verschraling in de toekomst waarbij de staat moet bijspringen om de negatieve gevolgen te verhelpen. De vraag is of de toekomstige generatie dan wel zo solidair is met hen die gekozen hebben om het geld nu uit te geven in plaats van het opzij te zetten voor de toekomst. Ik ben bang van niet.

Pepijn ten Kate
Bestuurder

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ __   ___   _ __  __  __       _  _  
 | |/ //  / _ \\  | |/ // \ \\/ //  ____  | || | || 
 | ' //  / //\ \\ | ' //  \ ` //  |  \\ | || | || 
 | . \\ | ___ || | . \\   | ||  | [] || | \\_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_|| |_|\_\\  |_||  | __//  \____// 
 `-` --` `-`  `-` `-` --`  `-`'  |_|`-`   `---`  
                    `-`