/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: ongelijkheid repareren

donderdag 05 juni 2014 / Redactie / geen reacties

Nederland is té ongelijk. Dat is de conclusie die de FNV trekt na lezing van de WRR-verkenning "Hoe ongelijk is Nederland?".

Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV: "Het vermogensverschil tussen rijk en arm is enorm. Ook dreigen de inkomensverschillen toe te nemen en de middenklasse verdwijnt meer en meer. Tachtig procent van het geld behoort toe aan slechts een handjevol mensen. Niets in deze samenleving rechtvaardigt deze enorme verschillen. Nederland is duidelijk té ongelijk."

Vermogen en inkomens scheef verdeeld
Uit het WRR-rapport blijkt dat niet alleen het vermogen scheef is verdeeld, maar dat ook de verdiende inkomens in de afgelopen 30 jaar sterk uiteen zijn gegroeid. Kuin: "De armen worden armer en de rijken rijker. In dat licht is het onbegrijpelijk dat de werkgevers durven te beweren dat er geen ongelijkheidsprobleem is, maar een groeiprobleem. Het groeiprobleem waar Nederland mee kampt, wordt groter door deze ongelijkheid. De FNV roept het kabinet op om met de vakbeweging in overleg te treden hoe te komen tot maatregelen om deze scheefgroei te repareren."

Betere balans nodig
Volgens de FNV zijn er verschillende manieren om tot een betere balans in de verdeling van de lusten en de lasten te komen. Kuin: "Een hogere vermogensbelasting is noodzakelijk om de lasten op arbeid omlaag te krijgen. De WRR stelt een progressieve heffing in box 3 voor, dat is een begin. Ook is helder dat Nederland al heel lang toe is aan een verhoging van de vennootschapsbelasting. Het moet nu maar eens uit zijn met die multinationals die wel genieten van de lusten van Nederland, maar de belastingen die we daar allemaal voor afdragen stelselmatig ontduiken."

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _____   ______       _____  
|   \\  / _ \\  / ____|| /_  _//  ____   | ___|| 
| -- // | / \ || / //---`'  -| ||-  |  \\  | ||__  
| -- \\ | \_/ || \ \\___   _| ||_  | [] ||  | ||__  
|______//  \___//  \_____|| /_____// | __//  |_____|| 
`------`  `---`   `----`  `-----`  |_|`-`  `-----` 
                     `-`