/ Kiem Nieuws

RSS

Geef werknemers stem in beleid over eigen gezondheid

donderdag 23 januari 2014 / Redactie / geen reacties

FNV, CNV en MHP vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. 

Jaarlijks zijn er 220.000 ernstige ongevallen op het werk en lopen 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Werknemers zijn in een zwakkere positie beland door minder beschermende regels en minder handhaving. Dit voorstel beoogt werknemers in een gelijkwaardiger positie terug te brengen.

Preventiemedewerker
In Nederland is ieder bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben, die wordt aangewezen door de werkgever. In kleine bedrijven mag ook de werkgever de taak als preventiemedewerker op zich nemen. In veel gevallen bestaat de preventiemedewerker echter alleen op papier. Daarnaast heeft meer dan de helft van de bedrijven geen beleid op het terugdringen en voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden.

Gekozen
Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV maakt zich zorgen over de huidige gang van zaken. ´Wij willen dat de preventiemedewerker in het bedrijf gekozen wordt door het eigen personeel. Dit zal de betrokkenheid en invloed van werknemers daar waar het gaat om hun eigen veiligheid en gezondheid, vergroten. De hiermee vergrote betrokkenheid is hard nodig om het aantal beroepsziekten en ongevallen op het werk terug te dringen. Deze persoon kan bovendien een goede schakel zijn tussen de werkgever, OR en werknemers. Een door de werkgever aangewezen preventiemedewerker werkt niet, dat is inmiddels wel duidelijk.´

Daling
Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, vindt het verontrustend dat het aantal preventiemedewerkers binnen bedrijven steeds verder daalt. ´Het is een papieren moetje en als er een preventiemedewerker aanwezig is dan staat deze er vaak alleen voor. Het is tijd om het roer om te gooien door meer draagvlak te creëren voor de preventiemedewerker, zodat die zich kan specialiseren in preventieve taken en de veiligheid op de werkvloer beter kan bewaken.´

Op de werklvoer
Volgens Nic van Holstein, MHP-bestuurder, moet daarbij ook de psychosociale arbeidsbelasting meer aandacht krijgen: ´Er wordt verwacht dat we langer doorwerken, maar dat kan alleen in goede gezondheid. Goede arbeidsomstandigheden en een breed gedragen preventiebeleid met een voor iedereen toegankelijke preventiemedewerker is daarbij een must.´

De vakbeweging voelt zich bij dit voorstel gesteund door de Europese kaderrichtlijn voor veiligheid en gezondheid, die vraagt om een werknemersvertegenwoordiger met een specifieke taak op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  _  _        ___   _  _  _  _  
 | |/ // | || | ||  ____   / _ \\ | || | || | || | || 
 | ' // | || | || |  \\  / //\ \\ | || | || | || | || 
 | . \\ | \\_/ || | [] || | ___ ||| \\_/ || | \\_/ || 
 |_|\_\\ \____//  | __// |_|| |_|| \____//  \____// 
 `-` --`  `---`  |_|`-`  `-`  `-`  `---`   `---`  
          `-`